Wpisz aby wyszukać

Księgi łask

Księga łask Sanktuarium w Chmielniku

Udostępnij

W województwie podkarpackim znajdują się liczne sanktuaria maryjne. Do najważniejszych i najcenniejszych należą: Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej, Matki Bożej Boreckiej w Borku Starym oraz Matki Bożej Bolesnej w Haczowie. Skarbem dla chmielniczan jest jednak słynący łaskami, XVI-wieczny obraz Matki Bożej Łaskawej, do której uciekają się w swych radościach i smutkach okoliczni mieszkańcy. Ciesząca się od wieków czcią Matka Boża Łaskawa w Chmielniku niedaleko Rzeszowa zsyła na swój wierny lud ogrom łask. Otoczona dziękczynnymi wotami Madonna z Dzieciątkiem z matczyną czułością spogląda na wszystkich przybywających do chmielnickiego sanktuarium i błogosławi im, życzliwie wysłuchując próśb. Wierni już od czasów II wojny światowej spisują swoje świadectwa w umieszczonej w kościele księdze. Aby wyeksponować znaczenie Sanktuarium w Chmielniku oraz pokazać Boże działanie w tym konkretnym miejscu, wydaliśmy Księgę łask we współpracy z kustoszem miejsca, księdzem Mariuszem Cymbałą.
Książkę otwiera słowo wstępne księdza kustosza, pokazujące specyfikę sanktuarium w Chmielniku.

Następnie przedstawiamy historię obrazu Matki Bożej Łaskawej i jej kultu, żywego w tej miejscowości od kilkuset lat. Obraz chmielnicki należy do typu przedstawień hodegetria, a więc Maryja wskazująca Drogę, którą jest Jej Syn. Drugi rozdział przedstawia historię kościoła w Chmielniku, pełną burzliwych zwrotów akcji, takich jak spalenie świątyni w 1624 roku. W książce można znaleźć również wywiad z księdzem kustoszem, który przybliża duszpasterski wymiar funkcjonowania sanktuarium, opowiada o pielgrzymkach i intencjach, z którymi wierni stają na modlitwę przed obliczem Matki Bożej. Zasadniczym trzonem książki jest oczywiście jednak tytułowa Księga łask, a więc zbiór spisanych świadectw Bożych interwencji i cudów, zarówno tych spektakularnych, takich jak uzdrowienia, jak i bardziej codziennych i prozaicznych. Wszystkie one świadczą o żywej wierze ludu Bożego w prawdziwe działanie Pana Boga za wstawiennictwem Maryi. Świadectwa zebrane w publikacji sięgają czasów wojennych i kończą się na ostatnich latach. Przytoczmy przykłady:

Z serca przepełnionego wdzięcznością składam podziękowanie Matce Najświętszej łaskami słynącej za wyrwanie mnie z ciężkiego cierpienia. Popadłam w przykrą apatię. Duch pod jarzmem cierpienia załamał się. Czarne myśli roiły się po głowie, bliską byłam rozpaczy. Nie widząc znikąd ratunku, upadłam tu, przed Jej łaskami słynącym obrazem, na kolana i ze łzami błagałam o ratunek. I nie zawiodła mnie ta Pocieszycielka strapionych. Dziwny spokój spłynął na umęczoną duszę i czarne myśli pierzchły w dal, a stan psychiczny przyszedł do równowagi. A także za uwolnienie mnie od skrupułów i za dobre odprawienie spowiedzi generalnej składam Jej serdeczne podziękowanie. O Matko, ujmij ster łodzi życia mojego i prowadź wśród strasznych burz i przepaści do portu szczęśliwej wieczności.

Niegodna Jej sługa, Maria

 

Matce Bożej Łaskawej pragnę złożyć u Jej stóp najserdeczniejsze podziękowanie za ocalenie w nieszczęściach, w chorobie już od urodzenia. Otoczyła mnie swoim matczynym Sercem i chroniła przed złem i kalectwem przez całe życie. A szczególnie pragnę serdecznie podziękować za tę bardzo wielką Opatrzność Bożą, kiedy spadło na mnie drzewo budowlane podczas budowy domu i nic mi się nie stało, a miałam wtedy 7 lub 8 lat. Tylko głowa trochę bolała i jeść nie mogłam w tym dniu.
Byłam już nieprzytomna w czasie bardzo silnego ataku kaszlu – koklusz. Konie, choć najechały na moją kolebkę, jedynie mnie potrąciły, a nie zdeptały. Wpadłam do wody, gdzie był wybierany piasek na Wiśle i zostałam uratowana dzięki Matce Bożej Łaskawej, której to drodzy rodzice oddali mnie w opiekę na chrzcie świętym.

20 lutego 1995 r.

Publikację Księga łask w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku można kupić tylko w samej podrzeszowskiej miejscowości. Zapraszamy do tego pięknego miejsca!

Tags:

Napisz komentarz