Wpisz aby wyszukać

Sanktuaria

Nisko – Sanktuarium Świętego Józefa – Opiekuna Rodzin

Udostępnij

Trzeźwość to skarb, bo pozwala nam być w pełni sobą i odbierać świat takim, jakim naprawdę stworzył go Bóg. Pomocą w utrzymaniu takiego stanu zajmują się duchowni z Sanktuarium Świętego Józefa-Opiekuna Rodzin w Nisku. Prowadzone są tam specjalne księgi trzeźwości, do których wpisują się osoby deklarujące częściową bądź całkowitą abstynencję. Więc jeżeli problem dotyczy Waszych bliskich lub znajomych, wstąpcie na chwilę do tego niepozornie wyglądającego budynku i poświęćcie kilka myśli w intencji lepszego jutra.

Obraz Świętego Józefa

Obraz powstał w 1937 r., namalował go Karol Rutkowski. Artysta ukazał Świętego Józefa jako mężczyznę w sile wieku, który idzie za Jezusem. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Krośnie w 1997 r. pobłogosławił ten wizerunek. Niżańską tradycją stało się zasłanianie obrazu przy dźwiękach melodii pieśni Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna.
Kult Świętego Józefa nasilił się na przełomie XIX i XX w., kiedy 8 grudnia 1870 r. papież Pius IX ogłosił Świętego patronem Kościoła, natomiast w 1889 r. Leon XIII wydał encyklikę o Świętym Józefie Quamquam pluries.
Do sanktuarium przybywają osoby, które mają problemy z alkoholem w rodzinie. To właśnie oni są otaczani szczególną troską. W związku z tym prowadzone są specjalne księgi trzeźwości, do których wpisują się osoby deklarujące częściową bądź całkowitą abstynencję.
Msze święte ku czci Świętego Józefa odbywają się w każdy piątek. Za każdym razem odprawia się Mszę Świętą za intencje pozostawione w księdze próśb i podziękowań. Natomiast w każdą pierwszą sobotę miesiąca mają miejsce czuwania w określonych intencjach. W styczniu cała parafia modli się za rodziny oczekujące dziecka i błagające o potomstwo, w lutym – za narzeczonych, w marcu – za błagających o trzeźwość najbliższych, w kwietniu – za ojców zatroskanych o uświęcenie swojej rodziny, w maju – za matki proszące o Boże błogosławieństwo dla rodziny, w czerwcu – za rodziny, w których brak zgody i pokoju, w lipcu – za osoby samotne, wdowy i wdowców, w sierpniu – za starsze małżeństwa, we wrześniu – za młode małżeństwa w październiku – za chorych i cierpiących w listopadzie – za opłakujących śmierć najbliższych, zaś w grudniu – za żyjących w związkach niesakramentalnych.

Sanktuarium

W 1889 r. właściciele Niska, państwo Maria i Oliwier Resseguier, wybudowali w centrum osady kapliczkę poświęconą Świętemu Józefowi. Dzięki ich staraniom doszło do wybudowania kościoła w miejscu kapliczki. Budowa świątyni trwała cztery lata (1892-96). W dniu 10 czerwca 1901 r. bp Józef Fischer konsekrował kościół pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Kościół ten jednak nadal był zależny od parafii Racławice, mimo iż kuria biskupia w Przemyślu wydała dokument prawny 8 marca 1907 r. upoważniający Księdza Ekspozyta w Nisku do wykonywania wszystkich czynności parafialnych dla mieszkańców Niska.
Po wybuchu I wojny światowej 18 października 1914 r. podczas ostrzeliwania Niska spłonął dach kościoła. Nabożeństwa odprawiano w sali Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Odbudowa trwająca w latach 1919-22 przebiegała wg planu inż. architekta Majerskiego z Przemyśla. Wiosną 1923 r. kościół został ponownie konsekrowany. W 1925 r. utworzono beneficjum aktem darowizny części dóbr Maksymiliana Franckego na rzecz kościoła. Parafię Nisko erygowano 27 września 1928 r. dekretem wydanym przez bpa Anatola Nowaka. W czasie II wojny światowej parafia straciła cztery dzwony zarekwirowane przez Niemców na cele wojenne. Dwa nowe dzwony sprawiono w 1950 r., trzeci, największy – 1996 r. Ołtarze boczne ufundowano w 1953 r. W latach 1974-78 przeprowadzono częściowy remont kościoła. Dekretem z dnia 31 sierpnia 1998 r. bp Wacław Świerzawski erygował w Nisku Sanktuarium Świętego Józefa Opiekuna Rodzin. Powstało też Bractwo Świętego Józefa – DOM skupiające ojców zatroskanych o świętość swoich rodzin i pragnących szerzyć kult Świętego Józefa.
W roku jubileuszowym 2000 wybudowano obok Sanktuarium kaplicę Matki Bożej, tzw. Domek Nazaretański, gdzie króluje Maryja z Nazaretu skupiająca wokół siebie zwłaszcza matki proszące o dar macierzyństwa oraz modlące się za swoje dzieci. W sanktuarium znajdują się także relikwie Świętej Jadwigi, dlatego poświęcony jest jej drugi odpust parafialny.

Modlitwa

Święty Józefie, oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, opiekunie rodzin, twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam ci moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.

W okolicy warto zobaczyć

Nisko

 • Synagoga i żydowski cmentarz. W czasie II wojny światowej Nisko stało się wydzielonym „państwem żydowskim”. Samą synagogę wybudowano pod koniec XIX w. Podczas wojny została splądrowana przez Niemców. Po jej zakończeniu, zgodnie z uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z 1953 r., została przekazana Powszechnej Spółdzielni Spożywczej.
 • Pomnik upamiętniający działania zbrojne wojsk Rzeczypospolitej przeciwko Szwedom. W czasie trwania potopu szwedzkiego Nisko było miejscem zmagań militarnych między wojskami polskimi a oddziałami króla szwedzkiego Karola Gustawa. Polskimi oddziałami dowodził Stefan Czarniecki, który pod osłoną nocy zaatakował obóz wroga rozbity nieopodal Niska. Morale przeciwnika podupadły po przegranej bitwie pod Lwowem i Jarosławem, ale niestety wróg zdołał rozbić wojska w kolejnym starciu pod Niskiem. Pomnik ufundowali mieszkańcy Niska w 2011 r. w 355. rocznicę walk.

Ulanów

 • Kościół pw. Świętego Jan Chrzciciela, drewniany (1643), rozbudowany w pierwszej połowie XVIII w.
 • Kościół cmentarny pw. Świętej Trójcy (1690), remontowany 1980-81.
  RACŁAWICE
 • Kościół drewniany z 1746 r., odbudowany w 1920 r.

Stalowa Wola

 • Kościół drewniany pw. Świętego Floriana z 1802 r., przeniesiony w 1943 r. z miejscowości Stany.
 • Posiadłości Lubomirskich. Pierwszą z nich jest jednopiętrowy budynek przypominający pałacyk. Wzniesiony został na planie prostokąta. Od frontu znajduje się brama wejściowa, nad którą umieszczono niewielki balkonik. Poza Lubomirskimi w tym budynku mieszkał m.in. książę Józef Poniatowski, a w czasie zawirowań wojennych pałac pełnił funkcję szpitala. Po wojnie mieściły się tu placówki edukacyjne. Obecnie budynek należy do Muzeum Regionalnego, przeprowadziło gruntowny remont pałacyku.
 • Pomniki upamiętniające Polaków rozstrzelanych przez Niemców w 1943 r.

Zarzecze

 • Kościół drewniany z 1720, przeniesiony w 1923 r. z miejscowości Jeżowe.
  Dwór klasycystyczny z połowy XIX w.

Puszcza Sandomierska. Na trasie do Nowej Dęby znajduje się w lesie ścieżka edukacyjno-przyrodnicza. Całość liczy sobie niespełna 5 km, podzielona na dwie części. Podążając nią od samego początku aż do końca, można zauważyć wszystkie fazy rozwojowe lasu, pomagają w tym tablice informacyjne.

 

diecezja sandomierska, powiat niżański, gmina Nisko
parafia pw. Świętego Józefa
37-400 Nisko, ul. Mickiewicza 3
tel. (15) 841 20 14
strona: www.swjozef.cal24.pl
msze święte:
w niedziele i święta – 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
w dni powszednie – 6.30, 18.00
odpusty i uroczystości:
19 marca – Świętego Józefa
16 października – Świętej Jadwigi
kustosz: ks. Kazimierz Hara

Zobacz więcej

Napisz komentarz