Wpisz aby wyszukać

Sanktuaria

Boćki – Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego

Udostępnij

Zabytek światowej skali

Boćki to mała wioska w województwie podlaskim, leżąca tuż nad rzeką Nurzec. Sanktuarium, które się tam mieści jest wyjątkowe, ponieważ znajdują się w nim unikatowe w skali światowej wspaniałe ołtarze barokowe i jedyne w Polsce tabernakulum z 67 plakietami!
Ale to nie wszystko, słynne fragmenty korony cierniowej znajdują się w m.in. w Jerozolimie, Namur (Belgia), Pizie (Włochy), a także właśnie w Boćkach, jako jedynym miejscu w Polsce. Oczywiście nie można zapomnieć, że jest to miejsce w którym zdarzają się cuda za pośrednictwem portugalskiego teologa Świętego Antoniego, do którego obrazu i relikwii przybywają wierni.

Obraz Świętego Antoniego

W kościele pw. Świętego Józefa i Świętego Antoniego od wielu wieków czczony jest w szczególny sposób Święty Antoni Padewski. Na dużych rozmiarów obrazie (z pozłacanymi ramami) ukazany został Święty ubrany w strój zakonny. Przedstawiony jest w pozycji klęczącej na klęczniku, na którym widnieje biała szata oraz biała lilia. U góry w chmurach umieszczone zostały cztery aniołki. W 1995 r. świątynia otrzymała relikwie tego Świętego. W kościele czczona jest także inna unikatowa relikwia – cierń z cierniowej korony Pana Jezusa.

Sanktuarium

Murowany kościół klasztorny reformatów pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Świętego Antoniego Padewskiego zbudowano w XVIII w. Jest on fundacją Józefa Franciszka Sapiehy i jego żony Krystyny z Branickich. Powodem fundacji była cenna relikwia ciernia z korony Chrystusowej, która miała być przechowywana w świątyni. Budowa obiektów rozpoczęła się 5 czerwca 1726 r. wg projektu brata zakonnego Mateusza Osieckiego. Konsekracji kościoła dokonał 7 września 1744 r. biskup bakowski Stanisław Rajmund Jezierski. Obok kościoła wzniesiono murowaną dzwonnicę – wieżę zegarową. Świątynię okalały skrzydła klasztoru Reformatów, których usunięto stąd po powstaniu listopadowym, a ich beneficjum skonfiskowano. W 1902 r. klasztor przejęli prawosławni, rozebrali go w 1912 r., a cegłę przeznaczyli na cerkiew w Andryjankach. Restauracji kościoła dokonano po II wojnie światowej. Kościół w Boćkach jest zabytkiem klasy zerowej. Wewnątrz świątyni znajdują się unikatowe w skali europejskiej wspaniałe ołtarze barokowe i jedyne w Polsce tabernakulum z 67 plakietami. Kopułę zdobią freski malowane przez popularnego malarza Jerzego Wilhelma Neunhertza. Przed kościołem stoi figura Świętego Jana Nepomucena w stylu barokowym z XVIII w. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz 17 stycznia 2000 r. podniósł boćkowską świątynię do godności Sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego.

Modlitwa

Modlitwa do Świętego Antoniego z Padwy
Przez najsłodsze Serce Jezusa pozdrawiam cię, Święty Antoni Padewski, chwało i ozdobo Kościoła świętego. Tyś jest wiosenną różą miłości, lilią czystości i promienną świętości gwiazdą. O chwalebny Święty Antoni, jakąż to wdzięczność jestem winien Bogu, który tylu darami ciebie ubogacił, który w niepojętej swej
mądrości od wieków cię wybrał, który dobrocią swoją ciebie usprawiedliwił, który mocą swej miłości z wszelkich nędz cię wyzwolił, obracając wszystko ku wiecznemu twojemu zbawieniu. Składam za to najgłębsze dziękczynienia najmiłosierniejszemu Stwórcy twojemu i w zjednoczeniu z tobą wielbię wszechmoc, mądrość i dobroć Trójcy Przenajświętszej, iż chciała do tak wielkiej świętości ciebie powołać i nieśmiertelnej chwały koroną uwieńczyć skronie twoje w Królestwie Niebieskim. O święty miłośniku Chrystusa, wśród szczęścia i radości, w jakich tonie błogosławiona dusza twoja, nie zapominaj o mnie, biednym grzeszniku, który z całą ufnością wzywa ciebie, polecając się twojej opiece. Przez tę miłość, jaka cię tak ściśle z Bogiem zjednoczyła, błagam pokornie, racz Mu ofiarować jako zadośćuczynienie za moje grzechy surową pokutę i heroiczne cnoty twoje. Przez wielkie twoje zasługi uproś mi łaskę, abym odtąd jak najwierniej Bogu służył, abym z każdą chwilą wzrastał w Jego miłości i mógł wraz z tobą chwalić Go na wieki w niebieskiej naszej ojczyźnie. Amen.

W okolicy warto zobaczyć

Boćki

 • Klasycystyczna cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Posiada ona niezwykłą,
  nietypową dla architektury prawosławia, dwuwieżową konstrukcję, ponieważ stawiano ją z przeznaczeniem na katolicki kościół parafialny. Budowę z fundacji Joachima Karola Potockiego
  rozpoczęto w 1765 r., ale zanim dobiegła końca, już pod zaborem, w 1828 r., władze carskie przeznaczyły ją na cerkiew. Wystrój wnętrza tej prawosławnej świątyni jest typowy dla cerkwi.
  Na teren cerkiewny prowadzi bramka, za którą znajdują się prawosławne krzyże. Cerkiew, zniszczona w czasie II wojny światowej, została odbudowana w 1956 r.
 • Kaplica z figurą Świętego Jana Nepomucena. Rzeźba barokowa z XVIII w. usytuowana jest naprzeciwko Sanktuarium Świętego Antoniego w Boćkach na rozstaju dróg. Święty trzyma w dłoniach krzyż i palmę męczeńską.
 • Dworek szlachecki z XIX w. z parkiem.
 • Łaźnia żydowska (mykwa), pochodząca z XVIII w., wymagająca natychmiastowej renowacji.

Andryjanki

 • Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W 2006 r. ponownie poświęcono ją po remoncie. Wejście do cerkwi prowadzi przez wysunięty przedsionek i drzwi z portalem. Nad przedsionkiem wznosi się dzwonnica z cebulastą kopułą zwieńczoną krzyżem. Nawa główna ma kształt kwadratu, a w centralnym jej miejscu wznosi się sygnaturka z kopułą o podobnej formie.
 • Dwór murowany z końca XIX w. z drewnianymi budynkami gospodarczymi z tego samego okresu.

Kleszczele

 • Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny z XIX w.
 • Cerkiew pw. Świętego Mikołaja z początku XVIII w., pierwotnie dzwonnica była unicka, przebudowana została w XIX w.
 • Ekspozycja minerałów w Ametystowej Komnacie w Miejskim Ośrodku Kultury. Właścicielem zbiorów jest Mikołaj Podłaszczyk, z zawodu lotnik, który kolekcjonuje kamienie szlachetne od 50 lat. W swych zbiorach zgromadził już kilka tysięcy okazów – większość z nich pochodzi z Brazylii, Urugwaju i Madagaskaru. Są tam również kamienie z Polski.

Śnieżki

 • Pozostałości zespołu dworskiego: murowany spichlerz z końca XIX w. oraz park dworski.

 

diecezja drohiczyńska, powiat bielski, gmina Boćki
parafia pw. Świętego Józefa i Świętego Antoniego
17-111 Boćki, ul. Bielska 26A
nr tel: (85) 731 31 49; (85) 731 32 34
adres mailowy: bocki@drohiczynska.pl
Msze Święte:
w niedziele i święta – 8.30, 10.00, 12.00;
w dni powszednie – 7.00, 18.00;
w święta nie będące dniami wolnymi od pracy – 10.00, 18.00
odpusty i uroczystości:
19 marca – Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
13 czerwca – Świętego Antoniego Padewskiego
Kustosz: ks. Jan Bałdyga

Zobacz więcej

Tags:

Zobacz również

Napisz komentarz