Wpisz aby wyszukać

Sanktuaria

Ciechanowiec – Miejsce czci Matki Bożej Ciechanowieckiej

Udostępnij

U Ciechanowieckiej Pani

Meandry i zakola rzeki Nurzec wiją się wokół pól i iglastych lasów, stanowiąc ostoję dla wielu gatunków zwierząt żyjących nad wodą. W tych pięknych zakątkach miasteczka Ciechanowiec znajduje się zjawiskowy kościół pw. Trójcy Przenajświętszej. W błękitno-złotym, barokowym ołtarzu możemy zobaczyć ogromną scenę Ukoronowania Najświętszej Maryi Panny, otoczoną figurami świętych. Jednak najważniejszym punktem w świątyni jest obraz Matki Bożej Ciechanowieckiej. Jej kult jest bardzo rozpowszechniony wśród ludności Podlasia i Mazowsza o czym świadczy modlitwa: „Ukochana Matko Najświętsza, od dwudziestu wieków obecna w tęsknotach i nadziejach milionów ludzi, a dzięki cudownemu wizerunkowi z ciechanowieckiego kościoła zawsze nam bliska, droga i kochana!”

Obraz Matki Bożej Ciechanowieckiej

W kościele pw. Trójcy Przenajświętszej szczególną cześć odbiera cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem zw. Matką Bożą Ciechanowiecką. Należy przypuszczać, że fundatorem tejże ikony był Mikołaj Kiszka (herbu Dąbrowa), starosta drohiczyński. Pojawienie się obrazu w Ciechanowcu datuje się na początek XVII w. Został on namalowany na płótnie o wymiarach 96,5×76,5 cm ok. 1600 r. Wykonał go nieznany artysta należący do szkoły ludowej, która reprezentowała wysoki poziom malarski i teologiczny, o czym świadczą walory artystyczne wizerunku. Malowidło reprezentuje typ Hodegetrii (Maryja wskazująca drogę). Madonna została przedstawiona w pozycji frontalnej, z głową lekko zwróconą w kierunku Jezusa. Patrząca wprost przed siebie z wyrazem uwagi i życzliwości oraz mająca odsłonięte prawe ucho sprawia wrażenie, jakby słuchała błagających Ją o pomoc. W prawej dłoni trzyma kwiatek. Dziecię Jezus siedzi na lewym ręku swej Matki. W lewej ręce trzyma prawdopodobnie szczygła. Obie postaci mają otwarte złote korony wysadzane kamieniami. Pierwsze stulecie pobytu obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem w ciechanowieckim kościele pw. Trójcy Przenajświętszej charakteryzowało się wielkim rozwojem maryjnego kultu. Stanowił on antidotum na kalwinizm i arianizm, które szerzyły się w owym czasie na Podlasiu szczególnie wśród rodów szlacheckich. Wyrazem szczególnej czci dla Pani Ciechanowieckiej były liczne wota i sukienki zostawiane już od 1713 r. Dwa ostatnie opisy sporządził ks. Krzysztof Kluk, wieloletni proboszcz parafii. W jego prezentacji wotów i sukienek z 1796 r. nie było już mowy o cennych przedmiotach w świątyni ciechanowieckiej, a wśród nich także o srebrnej sukience. Najprawdopodobniej ks. Kluk w 1794 r. Przekazał cenne przedmioty ze srebra na potrzeby insurekcji kościuszkowskiej. Dopiero w 1822 r. cech szewców w Ciechanowcu ufundował sukienki z blachy miedzianej prymitywnie trybowanej (zachowane do dzisiaj). Złotem były pokryte jedynie dwie korony, nimby, zakończenia szat pod szyją Maryi i Jezusa, a także przy nadgarstkach rąk. Na skroniach Jezusa i Najświętszej Panny widniały dwie korony: pierwsza nie posiadała żadnych kamieni, druga zaś była bogato wysadzana. U dołu obrazu na złotym pasku znajdował się napis: AD MAIOREM DEI GLORIAM B.V.M. 1822 AD. Sukienki ufundowane przez szewców nie zgadzały się z kształtem i wyglądem szat ani Matki Bożej, ani Jezusa, ani aniołów. Zasłoniły one ponadto biały kwiat trzymany przez Maryję i ptaszka w lewej dłoni Dzieciątka. Nie było widać także aureoli okalających głowy postaci na obrazie. To przyczyniło się być może do przygaśnięcia kultu obrazu. W 1982 r. wizerunek poddano renowacji. Powoli przywracano publiczną cześć dla cudownego wizerunku. Jesienią 2008 r. podjęto starania, by wykonać nową sukienkę i przenieść obraz z filaru na dawne miejsce, czyli do pierwszego ołtarza bocznego. Nowa sukienka wg projektu Witolda Żyngiela i Jana Andrzeja Dębowskiego została wykonana ze srebrnej blachy i pozłocona w niektórych miejscach (kwiat, nimby oraz zakończenia rękawów i szaty Maryi). Jesienią 2008 r., przy wyraźnym wsparciu ze strony bp Antoniego Pacyfika Dydycza, zaczęto czynić przygotowania do przywrócenia obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem na dawne, zaszczytne miejsce w kościele. Wizerunek Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, który wcześniej zajął miejsce obrazu Pani Ciechanowieckiej w pobliżu ołtarza głównego, pozostał na swoim miejscu jako zasłona cudownego wizerunku Matki Bożej Ciechanowieckiej. W dniu 23 marca 2013 r. po raz pierwszy dokonanojego uroczystego odsłonięcia. Uwieńczeniem działań zmierzających do ożywienia kultu obrazu Maryi było nałożenie złotych diademów na skronie Matki Najświętszej i Dzieciątka Jezus. Uroczystej koronacji na prawie diecezjalnym dokonał bp Dydycz 23 maja 2009 r., ustanawiając jednocześnie świąteczny dzień ku czci Pani Ciechanowieckiej w każdą ostatnią sobotę maja. Po Mszach Świętych wierni odmawiają modlitwę do Matki Bożej w cudownym obrazie ułożoną przez bp. Dydycza.

Miejsce czci

Prawdopodobnie wskutek rozprzestrzeniania się protestantyzmu pod koniec XVI w. miejscowy kościół katolicki chylił się ku ruinie. Fundator obrazu Matki Bożej Ciechanowieckiej, Kiszka, w 1617 r. zbudował drugą świątynię w Ciechanowcu – pw. Trójcy Przenajświętszej. Od jej powstania zaczął rozwijać się kult maryjny z zasady negowany przez protestantyzm. W okresie potopu szwedzkiego kościół został spalony, jednak obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem ocalał i cieszył się w dalszych wiekach czcią wiernych. Kolejna drewniana świątynia w Ciechanowcu została wybudowana w 1696 r. Wówczas obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem umieszczono w jednym z jej trzech bocznych ołtarzy, w pobliżu głównego ołtarza. Budowa obecnego murowanego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej, w którym do dzisiaj znajduje się cudowny wizerunek Maryi, trwała w latach 1732-37. Świątynia została ufundowana przez ówczesnego właściciela Ciechanowca Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego. Architektura budowli nawiązuje do schematu świątyń wznoszonych przez jezuitów na wzór kościoła II Gesů w Rzymie. Trójnawową świątynię zbudowano na planie prostokąta z zamkniętym półkoliście prezbiterium. W 1737 r. kolatorzy ufundowali do kościoła barokowe wyposażenie.
W jednym z ołtarzy bocznych, w pobliżu ołtarza głównego, zawieszono obraz Matki Bożej Ciechanowieckiej, zw. popularnie ołtarzem mniejszym Najświętszej Panny. W połowie XIX w. wizerunek umieszczono w głębi kościoła na przedostatnim, prawym filarze. Wielkich szkód doznał kościół w czasie pożaru miasta w 1916 r., a także podczas ostrzału artyleryjskiego w czasie wojny bolszewickiej w 1920 r. Restaurację świątyni przeprowadzono w 1924 r. Podczas II wojny światowej uległa ona poważnemu uszkodzeniu. Po wojnie wyremontowano zniszczenia, a w 1970 r. Położono w niej marmurową posadzkę. W ołtarzu głównym znajduje się XVIII-wieczna włoska kopia obrazu Carla Marattiego przedstawiająca ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. W prezbiterium kościoła umieszczono pamiątkowe tablice: wmurowaną w roku wyjazdu z Ciechanowca (1801) Katarzyny z Ossolińskich Jabłonowskiej i nagrobną Justyna Ciecierskiego – członka Stowarzyszenia Filomatów. Został on pochowany w krypcie grobowej w podziemiach kościoła, w której spoczywają osoby zasłużone dla miasta i parafii. Pochowano tam również ks. Kluka – wielkiego polskiego przyrodnika i byłego proboszcza tutejszej parafii. Wewnątrz świątyni umieszczone jest jego epitafium nagrobne z marmurowym popiersiem, dłuta znanego rzeźbiarza polskiego klasycyzmu Jakuba Tatarkiewicza. Przy kościele znajduje się pomnik ks. Kluka wykonany w 1850 r. przez Tatarkiewicza. Plac kościelny otoczony jest murem. W narożnikach jego frontowej części stoją dwie dzwonnice, pomiędzy którym mieści się ozdobna brama wejściowa. Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu wpisany został do rejestru zabytków w 1966 r.

Modlitwa

Modlitwa do Matki Bożej Ciechanowieckiej
Ukochana Matko Najświętsza, od dwudziestu wieków obecna w tęsknotach i nadziejach milionów ludzi, a dzięki cudownemu wizerunkowi z ciechanowieckiego kościoła zawsze nam bliska, droga i kochana! My, ludzie Podlasia i Mazowsza, wdzięczni za Twoje przebywanie wśród nas, pragniemy dziękować Ci za każdą łaskę i każdy dar, gdyż wiemy, że są to owoce miłości Twojego Serca. Bądź uwielbiona na naszej ziemi. Bądź pełna radości wśród nas. I pomagaj nam, abyśmy nie błąkali się po tym świecie, ale w Twoim przykładzie i w Twoim świadectwie znajdowali zawsze potrzebne światło i kierunek – wszystko to, co nas będzie prowadziło ku Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Amen.

W okolicy warto zobaczyć

Ciechanowiec

  • XVIII-wieczny zespół klasztorny szarytek. Najbardziej interesujący budynek szpitala miał niegdyś barokową architekturę, jednak została ona zmieniona podczas prac budowlanych w latach 1954-60.
  • Prawosławna cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Podczas II wojny światowej stała się ona miejscem, w którym dokonywano egzekucji ludności cywilnej, co upamiętnia ustawiony przy cerkwi obelisk.
  • XIX-wieczny zespół pałacowo-parkowy stanowiący niegdyś posiadłość Starzeńskich. Na jego terenie znajduje się Muzeum Rolnictwa im. księdza Krzysztofa Kluka. Liczy ono ponad 27 tys. Eksponatów prezentowanych w 39 ekspozycjach stałych. Mieści się tu m.in. Muzeum Pisanki, gdzie prezentowanych jest ok. 1500 pisanek z całego świata, jak również ogród botaniczny roślin leczniczych. Na terenie zespołu utworzono park etnograficzny – Skansen Mazowiecko-Podlaski, gdzie można podziwiać w pełni wyposażone zabytkowe wiejskie budynki. Muzeum organizuje również cykliczne imprezy kulturalne, jak: Niedziela Palmowa, Jarmark Świętego Wojciecha, Podlaskie Święto Chleba i Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich.

diecezja drohiczyńska, powiat wysokomazowiecki, gmina Ciechanowieckiej
parafia pw. Trójcy Przenajświętszej
18-230 Ciechanowiec, pl. ks. K. Kluka 6
nr tel: (86) 277 10 17
adres mailowy: ciechanowiec3@wp.pl
strona: www.trojcaciechanowiec.pl
Msze Święte:
w niedziele i święta – 8.30, 10.00, 12.00, 18.00 (17.00 – czas zimowy);
w dni powszednie – 7.00, 7.30 (oprócz lipca i sierpnia), 18.00 (17.00 – czas zimowy);
w święta nie będące dniami wolnymi od pracy – 9.00, 12.00, 18.00
odpusty i uroczystości:
niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Trójcy Przenajświętszej
16 sierpnia – Świętego Rocha
ostatnia sobota maja – rocznica koronacji Matki Bożej Ciechanowieckiej
Kustosz: ks. Tadeusz Kryński

Zobacz więcej

Tags:

Zobacz również

Napisz komentarz