Wpisz aby wyszukać

Aktualności Z życia sanktuarium

Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich na Jasnej Górze

Udostępnij

W dniach 22-23 października odbyło się, tym razem w Częstochowie na Jasnej Górze, Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i IX. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich.
Od siedmiu lat sprawuję posługę w Diecezjalnym Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie i staram się co roku uczestniczyć w tych spotkaniach, które stanowią okazję do wymiany i dzielenia się doświadczeniami.
W pierwszym dniu odbyło się Spotkanie Kustoszy Sanktuariów Polskich, które poprowadził Przewodniczący Zespołu ds. Sanktuariów Konferencji Episkopatu Polski ks. bp Henryk Ciereszko. W spotkaniu uczestniczył ks. bp Łukasz Buzun, Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej, kustosze i kariolodzy z różnych zakątków Polski.
Tak jak co roku Sympozjum towarzyszyło hasło, myśl przewodnia. W tym roku zawarta została ona w słowach: „Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu”. Hasło tegorocznego Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Spotkania Kustoszów Sanktuariów Polskich nawiązywało do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Spotkanie odbywało się w kaplicy różańcowej. Po słowach powitania i modlitwie rozpoczęła się cześć formacyjna spotkania, w której bp dr Adam Wodarczyk, członek zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterskiej KEP wygłosił wykład zatytułowany „Sanktuarium miejscem Nowej Ewangelizacji”. Rozpoczynając Ks. biskup zaznaczył, że przez osiem lat było Moderatorem Generalnym Ruchu Światło Życie.
W pierwszej części ks. biskup przypomniał pojęcie sanktuarium w aspekcie prawnym i dokumentach Kościoła. Wskazał najważniejsze funkcje i zadania jakie powinny spełniać sanktuaria. Zwrócił uwagę, że sanktuarium staje się miejscem ewangelizacji przez przekazywanie prawd wiary, przez realizację nawrócenia, jak podkreślił ks. biskup Adam Wodarczyk ewangelizacji potrzebuje każdy człowiek. Podkreślił, że sanktuaria są także ośrodkami życia kulturalnego i ekumenicznego.
W dalszej części wystąpienia ks. biskup przybliżył etapy rozumienia „nowej ewangelizacji” odwołując się do nauczania św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka.
Trzecia część wystąpienia została poświęcona zastosowaniom praktycznym nowej ewangelizacji w posłudze sanktuaryjnej. Ks. biskup zwrócił uwagę na nauczanie kerygmatyczne w liturgii i katechezie. Głównymi jej tematami powinny być tajemnica Bożej miłości, grzech i wezwanie do nawrócenia. Prelegent podkreślił, że ewangelizacja ma prowadzić do przyjęcia Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Wiara jak podkreślił powinna być decyzją, osobistym wyborem.
Ewangelia ma prowadzić do Kościoła, podkreślił ks. biskup. Kontynuując podkreślił znaczenie dobrego, pięknego przygotowania liturgii. Podkreślił potrzebę wspólnotowego celebrowania sakramentu pokuty i pojednania oraz sakramentu chorych. Zaakcentował, że wielkim wyzwaniem przed którym stają sanktuaria jest celebracja Słowa Bożego i Liturgii Godzin. W dalszej części wystąpienia ks. biskup zwrócił uwagę na diakonię.


Ksiądz biskup podkreślił, że „metoda pomnożenia uczniów staje się kluczowa dla owocności posługi sanktuarium gdzie jest wspólnota modlitwy, wspólnota pracy, wspólnota świętowania, ale co niemniej ważne wspólnota wizji”. Kończąc ks. biskup zaproponował, aby sporządzić plan nowej ewangelizacji. Za 15 lat będziemy świętowali Jubileusz Odkupienia. Celem powinno być doprowadzenie jak największej liczby ludzi do Jezusa. Zwrócił uwagę na potrzebę przygotowania sanktuariów do tych obchodów przez odnowę modlitewną, przez fazę ewangelizacji, fazę uzdrowienia, uwolnienia. Podkreślił, że te trzy fazy powinny być nieustannie obecne w posłudze kustoszy.
Po prelekcji był czas na dyskusję i wymianę doświadczeń. Okazało się, że chociaż zebrani kustosze posługują w różnych sanktuariach tych małych i tych wielkich, mających długą tradycje i niedawno powstałych, to problemy na które napotykają są prawie takie same.
Podczas spotkania znaleźliśmy czas na modlitwę różańcową, indywidualną modlitwę przed obliczem Matki i Królowej. O 21:00 wraz z liczną rzeszą wiernych zgromadzonych Kaplicy Cudownego Obrazu włączyliśmy się w wołanie Apelowe: Jestem, pamiętam, czuwam…
Takie spotkania ubogacają, mobilizują do poszukiwania nowych form kultu, do poszukiwania nowych dróg, które przywiodą wielu ludzi do Boga oraz sprawią, że będą chętnie nawiedzali nasze sanktuaria.

Ks. Krzysztof Ordziniak,
Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium św. Rocha w Mikstacie

Tags:

Zobacz również

Napisz komentarz