Wpisz aby wyszukać

Dla dzieci

Rzeczy ostateczne – katechizm

Udostępnij

Rzeczy ostateczne

Co to jest śmierć?
Śmierć następuje w momencie, gdy dusza odłącza się od ciała. Dla wierzących śmierć jest początkiem nowego życia w innej, duchowej rzeczywistości.
Co się dzieje z duszą po śmierci?
Po śmierci dusza człowieka trafia na Sąd Boży. A później idzie do nieba, do czyśćca lub do piekła.
Co to jest niebo?
Niebo to mieszkanie Boga. Jezus obiecał, że każdy z nas ma tam również przygotowane mieszkanie. Ten kto słucha i wypełnia słowa Jezusa może mieć pewność, że po śmierci Jego dusza trafi do nieba, gdzie na wieki będzie cieszyć się bliskością Boga.
Co się dzieje w piekle?
Do piekła trafiają dusze tych, którzy za życia popełniali zło i nie próbowali poprawić się. Nie mogą tam oglądać Boga i jest to dla nich największa tragedia.
Jakie dusze trafiają do czyśćca?
Do czyśćca trafiają dusze tych, których życie nie było w pełni doskonałe i dlatego potrzebują oczyszczenia, aby wejść do pełnej wspólnoty z Bogiem w niebie,

Grzech

Co to jest grzech?
O grzechu mówimy wtedy, gdy ktoś świadomie i dobrowolnie czyni zło. Grzechy to nie tylko czyny, ale również słowa i myśli. Popełniamy grzech również wtedy, gdy nie czynimy dobra, chociaż mamy ku temu okazję.
Co to jest grzech pierworodny?
Grzech pierworodny jest to skutek grzechu, jaki popełnili pierwsi rodzice Adam i Ewa.
Czy jakiś człowiek jest wolny od grzechu pierworodnego?
Wszyscy ludzie zostali obarczeni grzechem pierworodnym. Wyjątkiem jest tylko Maryja. Ponieważ Bóg wybrał ją na Matkę swojego Syna, narodziła się ona bez grzechu pierworodnego.
Dlaczego człowiek popełnia grzechy?
Człowiek popełnia grzechy, ponieważ ma rozum i wolną wolę. Może więc wybierać pomiędzy tym, co dobre, a tym, co złe.
Czy wszystkie grzechy mają ten sam ciężar?
Każdy grzech jest złem wyrządzonym Panu Bogu, samemu sobie oraz drugiemu człowiekowi. Jednak nie wszystkie grzechy mają ten sam ciężar, dlatego mówmy o grzechach powszednich oraz śmiertelnych.
Kiedy popełniamy grzech śmiertelny?
Grzech śmiertelny popełniamy wtedy, gdy całkowicie świadomie i dobrowolnie łamiemy przykazania w ważnej kwestii.
Jakie są skutki grzechu śmiertelnego?
Skutkiem grzechu śmiertelnego jest całkowite zerwanie naszej przyjaźni z Bogiem. Po grzechu śmiertelnym człowiek traci łaskę uświęcającą.
Kiedy mówimy o grzechu powszednim?
Grzech powszedni popełniamy wtedy, gdy przekraczamy przykazania Boże lub kościelne w małej rzeczy lub w rzeczy ważnej, ale gdy czynimy to nie całkiem świadomie lub nie całkiem dobrowolnie.
Jakie są skutki grzechu powszedniego?
Każdy grzech powszedni osłabia naszą relację z Bogiem, ale jej całkowicie nie zrywa.

Zobacz więcej

Tags:

Zobacz również

Napisz komentarz