Wpisz aby wyszukać

Sanktuaria

Drohiczyn – Miejsce czci Świętego Antoniego Padewskiego

Udostępnij

Patron rzeczy zagubionych

Czy zdarzyło Wam się kiedyś coś zgubić? Zakładamy, że każdemu się to kiedyś przytrafiło, ale czy wiedzieliście, że w takiej sytuacji może przyjść Wam z pomocą Święty Antoni? Tradycja wzywania tego świętego, aby odnaleźć zagubioną rzecz, łączy się z portugalską legendą o pobożnym człowieku, który myjąc twarz w studni zgubił złoty pierścień. Zrozpaczony klęczał w kościele i modlił się w dniu wspomnienia Świętego Antoniego, a ten sprawił, że złoty pierścień przyniósł do świątyni jego pracownik, który wyłowił go wiadrem ze studni…
Podlaski Drohiczyn to kolejne miejsce na mapie Polski, gdzie czczony jest ten niezwykły święty!

Obraz Świętego Antoniego z Padwy

W kościele filialnym (pofranciszkańskim) pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w drohiczyńskiej parafii Trójcy Przenajświętszej szczególną cześć odbiera dużych rozmiarów wizerunek Świętego Antoniego z Padwy umieszczony w ołtarzu bocznym, z lewej strony prezbiterium. Obraz pochodzi z 1775 r., a namalował go Antoni Gruszecki. Przedstawia Świętego w stroju zakonnym stojącego w osobliwym ujęciu. Obok niego na księdze, leżącej na stole, stoi Dzieciątko Jezus wychylone w jego kierunku tak, że ich głowy stykają się ze sobą. W dłoni Świętego umieszczona jest srebrna lilia. Obie postacie okryte są pozłacanymi, rokokowymi sukienkami. Na głowie Świętego Antoniego widnieje złoty nimb, na głowie Chrystusa zaś – złota korona. Tło obrazu wypełniają małe, skrzydlate aniołki.

Miejsce czci

Według tradycji klasztor konwent franciszkanów w Drohiczynie został założony na początku XV w. W 1409 r. wzniesiono obszerny drewniany klasztor i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jak podaje kronikarz, świątynia ta powstała na tym samym miejscu, gdzie wcześniej znajdował się kościół pw. Przeczystej Bogurodzicy. Klasztor franciszkanów został spalony przez bandy innowiercze w 1583 r., a ok. 1595 r. spłonęła też drewniana świątynia. W latach 1595-96 odbudowano ją. Czwarty drewniany kościół franciszkanów został wzniesiony w 1615 r. W tym okresie postawiono także nowy budynek klasztorny. W czasie potopu szwedzkiego w 1657 r. klasztor został ponownie zniszczony, a kilku zakonników zamordowano. W latach 1678-1715 trwała budowa piątego z kolei, tym razem murowanego, kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Konsekracja tej renesansowej pierwotnie świątyni odbyła się w 1733 r. Na bogaty jej wystrój wewnętrzny składało się m.in.: dziesięć stiukowych ołtarzy wraz z nowymi obrazami, m.in.: brackim przedstawiającym Świętego Franciszka wręczającego pasek ludziom różnych stanów na znak przyjęcia do konfraterni; Świętego Franciszka i Antoniego Padewskiego, Matki Bożej Loretańskiej, Świętego Józefa, Pana Jezusa Ukrzyżowanego, Świętego Józefa z Kupertynu i Świętego Wawrzyńca, a także starymi malowidłami przedstawiającymi Matkę Bożą Różańcową, Matkę Bożą z Dzieciątkiem i Świętą Annę. Ozdobą kościoła była niezwykle piękna kaplica Matki Bożej Loretańskiej pokryta niemal w całości stiukami, wyposażona w loggie dla fundatorów i chór dla śpiewaków. W XVIII w. świątynia z renesansowa przekształcała się stopniowo w barokowy obiekt. Kaplica była przesycona barokowym stylem tak dalece, że odkrycie renesansowego pierwowzoru wymagało nie lada sztuki. Obok kościoła, po lewej stronie fasady, wznosiła się okazała trzykondygnacyjna dzwonnica. Franciszkanie przebywali w Drohiczynie do 1832 r., kiedy to decyzją rosyjskiego rządu gubernialnego zostali wydaleni z miasta. Na ich miejsce w 1836 r. rząd carski sprowadził mniszki prawosławne. W latach 1833-37 kościół pofranciszkański (zakrystię) zamieniono na cerkiew prawosławną pw. Świętego Nikanora. W dawnym klasztorze w 1838 r. urządzono więzienie, a po powstaniu styczniowym koszary dla wojska (1865-97). W 1838 r. „Tygodnik Ilustrowany” donosił, że kościół pofranciszkański popada w ruinę. Po odejściu wojska synod prawosławny z zabudowań klasztornych uczynił w 1897 r. szkołę kształcącą nauczycieli dla szkół wiejskich. W lipcu 1904 r. zamieniono ją na szkołę żeńską, która funkcjonowała do 1914 r. Po odzyskaniu niepodległości klasztor odrestaurowano i urządzono w nim gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. W 1929 r. rozpoczęto odbudowę kościoła. Jednak w czasie II wojny światowej uległ on ponownej dewastacji, ponieważ Sowieci urządzili w nim śmietnik. W 1941 r. podpalili świątynię, niszcząc całkowicie dach, ołtarze i wierzchołek dzwonnicy. Po wojnie przeprowadzono konieczne remonty i zrekonstruowano trzy dawne ołtarze. Uroczystej rekoncyliacji dokonano w 1949 r. Gruntowny remont i osuszanie rozpoczęto w 1997 r. Staraniem bp Antoniego Pacyfika Dydycza w 1996 r. budynki poklasztorne zostały odzyskane od Skarbu Państwa, a w 2000 r. cały teren przeznaczono na cele diecezjalne. Powstały tu: Dom Księży Emerytów, Dom Zakonny Sióstr Loretanek, Księgarnia im. Ignacego Kłopotowskiego. W jednym ze skrzydeł klasztoru mieści się obecnie Muzeum Diecezjalne im. Jana Pawła II powołane do życia w 2004 r. przez bp Dydycza.

Modlitwa

Modlitwa słowami Świętego Antoniego z Padwy
Panie Jezu Chryste, pozwól nam stanowczo wierzyć, wyznawać i wielbić Najświętszy Sakrament, w którym Tyś prawdziwie dał swoim apostołom Ciało narodzone z Dziewicy Maryi, Ciało zawieszone na Krzyżu, Ciało, które leżało w grobie, Ciało zmartwychwstałe
trzeciego dnia, Ciało, które wstąpiło na prawicę Ojca w niebie, Ciało, które Kościół każdego dnia konsekruje i udziela swym wiernym. Daj nam, prosimy, wierzyć mocno, zbliżać się z szacunkiem, rozważać naszą niegodność względem tak wielkiej łaski i z pokorą brać udział w tym stole eucharystycznym, abyśmy z Twoją pomocą mogli zasiąść do stołu w niebie. Amen.

W okolicy warto zobaczyć

Drohiczyn

  • Zespół klasztorny jezuitów. Dominuje w nim barokowa katedra pw. Trójcy Świętej wzniesiona w latach 1696-1709. Trójnawowa świątynia zbudowana jest na rzucie prostokąta z zamkniętym półkoliście prezbiterium. W pseudobarokowym ołtarzu głównym umieszczono XVII-wieczny obraz Świętej Trójcy, a w zwieńczeniu obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. W wyposażeniu wnętrza znajduje się również późnorenesansowa, pochodząca z początku XVII w., chrzcielnica. W barokowym budynku klasztoru jezuitów wzniesionym w latach 1729-44 mieści się obecnie kuria biskupia. Z kolei budynek kolegium jezuitów wzniesiony w latach 1746-51 jest siedzibą seminarium duchownego.
  • Zespół klasztorny benedyktynek. Składa się na niego klasztor i kościół pw. Wszystkich Świętych. Świątynię wzniesiono w latach 1733-38 w stylu późnobarokowym. Zamknięta w 1854 r. Przez władze carskie stopniowo niszczała. Mimo prac restauratorskich, prowadzonych w latach 1944-47, straciła ona oryginalne wyposażenie. Nadal jednak zachwyt budzi piękna rokokowa fasada.
  • XVIII-wieczna cerkiew pw. Mikołaja Cudotwórcy. Klasycystyczną świątynię wzniesiono na planie prostokąta. W jej wnętrzu znajduje się XVII-wieczny ikonostas z ikoną Zesłania Ducha Świętego.
  • Góra Zamkowa leżąca kilkadziesiąt metrów ponad poziomem Bugu. Jest to doskonały punkt widokowy na dolinę Bugu.
  • Pomnik Niepodległości na Górze Zamkowej wzniesiony ku czci żołnierzy AK.

 

diecezja drohiczyńska, powiat siemiatycki, gmina Drohiczyn
kościół filialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
17-312 Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 2
nr tel: (85) 655 70 79
adres mailowy: drohiczyn@drohiczynska.pl
Msze Święte:
w niedziele i święta: 8.30;
w dni powszednie: 7.00;
w święta nie będące dniami wolnymi od pracy: 7.00;
w nadzwyczajnym rycie rzymskim (trydencka) – pierwsza niedziela miesiąca godz. 16
odpusty i uroczystości:
13 czerwca – Świętego Antoniego
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
kustosz: ks. Wiesław Niemyjski

Zobacz więcej

 

 

Tags:

Zobacz również

Napisz komentarz