Wpisz aby wyszukać

Blog naszego wydawnictwa

Piotr przemówił przez Leona

Udostępnij

Papież Leon, którego wspominamy 10 listopada, zasłużył sobie na przydomek „Wielki” nie tyle poprzez jakąś wyróżniającą się postawę życiową, co poprzez wyrazistość swojego nauczania. Potrafił jasno i niedwuznacznie przedstawić doktrynę chrześcijańską, co było szczególnie istotne w jego czasach trawionych atakami niebezpiecznych herezji. Błędy teologiczne, z którymi zmagał się święty papież, to przede wszystkim te dotyczące osoby Jezusa Chrystusa, Jego bytu i znaczenia. Wszyscy uznawali już w tamtym czasie, że Jezus był wcielonym Synem Bożym, zrodzonym z Ojca przed wszystkimi wiekami. Wiara w bóstwo Chrystusa przysłaniała jednak niekiedy prawdę o Jego prawdziwym człowieczeństwie. Przesadnie „pobożny” nurt teologii, uprawianej zwłaszcza przez mnichów, widział w Jezusie Boga, który chodził po ziemi niejako w przebraniu człowieka. Uważano, że Jezus miał tylko jedną, boską naturę, człowieczeństwo zaś było tylko jakąś martwą formą Jego objawiania się ludziom. Ten pogląd, zwany z greki monofizytyzmem, spotkał się z reakcją trzeźwo myślących pasterzy, w tym papieża Leona. W liście do patriarchy Flawiana papież wyłożył jasno naukę o Jezusie Chrystusie jako posiadającym dwie natury – boską i ludzką. Czytaj więcej.

Tags:

Napisz komentarz