Wpisz aby wyszukać

Sanktuaria

Bielsko-Biała Hałcnów – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, zw. też Matki Bożej Hałcnowskiej

Udostępnij

Wyrzuty sumienia

Każdy z nas zna doświadczenie trapiących serce i nie pozwalających nam zasnąć wyrzutów sumienia. Nie zawsze są one następstwem jakiejś wielkiej zbrodni. Czasem to, co robimy, wydaje się być jakąś drobnostką i na pierwszy rzut oka niczym złym. A jednak przychodzi chwila refleksji i opamiętania. Czegoś takiego doświadczył w XVIII wieku jeden z mieszkańców Kęt, kiedy podróżując przez las podniósł figurę Matki Bożej, która spadła z drzewa na ziemię. Mężczyzna nie odłożył rzeźby, lecz zabrał ją ze sobą do domu. Coś jednak nie dawało mu spokoju…

Figura Matki Bożej Bolesnej

Kult maryjny w Hałcnowie sięga XVI w. Wtedy też prawdopodobnie powstała otoczona szczególnym kultem figura MB Bolesnej. To nieznanego autorstwa dzieło zwane było również Pietą radosną. Wzorowana była na wczesnogotycka rzeźbach. Według miejscowej legendy wisząca na pniu wielkiego dębu Matka Boża wstawiała się za każdym, kto o to poprosił. To zapoczątkowało coraz liczniejsze pielgrzymki pod figurę pełniącą wówczas rolę przydrożnej kapliczki. W 1760 r. w czasie burzy figura spadła z drzewa. Znalazł ją mieszkający w Kętach Michał Chrapczyński. Mężczyzna zamiast umieścić Madonnę na przynależnym Jej miejscu, zabrał Ją do domu. Mimo iż stale dręczył go nieokreślony niepokój, nie chciał powiązać tego z przywłaszczeniem miejscowej kapliczki. Uważał, że posiada w domu skarb, którego nie można się pozbyć. Dopiero choroba, która dotknęła Chrapczyńskiego, skłoniła go do przywrócenia rzeźby mieszkańcom Hałcnowa. Kilka lat później podczas kolejnej burzy piorun uderzył w drzewo, spłonęła wówczas sukienka, w którą Madonna była przyodziana, jednak sama figura cudownie ocalała. Wtenczas wierni, chcący uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, udali się do dziedzica Adama Pruszyńskiego, który umieścił wizerunek Maryi w przydomowej kaplicy. Wiedząc jednak, jak jest Ona ważna dla żyjących w pobliżu ludzi, wybudował nieopodal dębu niewielką kaplicę, w której umieszczono rzeźbę. W dniu 2 VII 1926 r. bp Anatol Nowak za zgodą bpa krakowskiego Adama Stefana Sapiehy dokonał koronacji wizerunku koronami biskupimi, które już 10 lat później zostały skradzione. Zrabowano wówczas również ofiarowane wota i monstrancję. Rekoronacja cudownej figury odbyła się 7 VII 1936 r. II wojna światowa nie oszczędziła ani cudami słynącej figury, ani kościoła, w którym się znajdowała. Nową figurę MB Bolesnej umieszczono w ołtarzu głównym odbudowanego kościoła. W dniu 26 IX 1993 r. metropolita krakowski Franciszek Macharski oraz abp częstochowski Stanisław Nowak i bp bielsko-żywiecki koronowali wizerunek MB Hałcnowskiej koronami poświęconymi przez papieża Jana Pawła II.

Sanktuarium

Wraz z rozwojem w Hałcnowie kultu maryjnego zaszła potrzeba przeniesienia cudownej rzeźby do większego budynku. Wybudowana w latach 1777-84 świątynia wznoszona była od razu z zamysłem, że jest to kościół sanktuaryjny. W dniu 6 XI 1784 r. świątynię poświęcił proboszcz z Komorowic. Tę datę uznano za datę podniesienia kościoła do godności sanktuarium. Tego samego dnia przeniesiono figurę z przydrożnej kaplicy do ołtarza głównego. W dniu 25 IV 1825 r. bp tarnowski Grzegorz Ziegler przewodniczy uroczystościom konsekracji kościoła. Dekadę później staje się on samodzielną kapelanią przekształconą w 1860 r. w parafię. Tylko w XIX w. kościół był 2-krotnie rozbudowywany, a w 1909 r. dzięki staraniom ks. Jana Rączki zbudowano nowy ołtarz. Po zniszczeniach wojennych odbudowy zniszczonego kościoła podejmuje się ks. Paweł Skiba. W latach 1945-48 powstaje nowy budynek, teren wokół niego zostaje inaczej zagospodarowany, istniejącą drogę krzyżową rozbudowuje o kolejnych 9 stacji. W późniejszych latach świątynia zostaje odnowiona. W dniu 18 IX 1977 r. poświęcenia kościoła dokonał kard. Karol Wojtyła.

Modlitwa

U stóp Twojego tronu, O Hałcnowska Pani,
Chcąc Ci służyć do zgonu, stajem Twoi poddani
Z czcią, wiarą i miłością, wzywamy Cię z ufnością,
O Maryjo, Maryjo, módl się za nami!

W okolicy warto zobaczyć

Bielsko-Biała

  • Kościół pw. Świętego Mikołaja (obecnie katedra diecezji bielsko-żywieckiej) wzniesiony został w latach 1443-1447. Świątynia kilkukrotnie spłonęła, dlatego niewiele zachowało się z jej gotyckiego charakteru. Obecny kształt budowla zawdzięcza przebudowie w latach 1910-1912. Do dzisiaj zachowało się XVII-wieczne wyposażenie kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.
  • Drewniany kościół pw. Świętej Barbary powstał w 1690 r. Wewnątrz świątyni znajdują się pochodzące z 1723 r. malowidła wykonane przez Johanna Mentila, a także XV-wieczna figura MB z Dzieciątkiem i XVII-wieczne rzeźby ołtarzowe.
  • Kościół pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika wybudowany został w XIV w. z fundacji księcia cieszyńskiego Przemysława Noszaka. Ta gotycka świątynia wzniesiona z cegły i kamienia łupanego posiada ok. 25-metrową wieżę, w której od połowy XVI w. znajduje się dzwon. Wewnątrz świątyni na uwagę zasługuje tryptykowy ołtarz gł. z 1500 r. Kościół otoczony jest zabytkowym cmentarzem, który użytkowany jest do dzisiaj.
  • Kościół ewangelicko-augsburski pw. Zbawiciela wybudowany został w latach 1782-90. Po przebudowie w XIX w. zyskał cechy neogotyckiego stylu. Obok świątyni od 1900 r. znajduje się jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra.
  • Zamek książąt Sułkowskich to najstarszy zabytek miejski. Wybudowany został w XVI w. jako siedziba Piastów cieszyńskich. Od 1945 r. mieści się tu Muzeum Historyczne. Do wschodniego skrzydła zamku przylega kaplica pw. Świętej Anny wzniesiona dla upamiętnienia zmarłej w 1853 r. żony księcia Ludwika – Anny.
  • Stare Miasto z charakterystycznym, średniowiecznym układem rynku i odchodzących od niego prostopadle ulic.
  • Wybudowany w 1890 r. w stylu prowincjonalnych dworków austriackich dworzec kolejowy.
  • Fabryka sukna Buttnerów z 1870 r. Obecnie mieści się w niej Muzeum Techniki i Włókiennictwa.

 

diecezja bielsko-żywiecka, powiat bielski, gmina Bielsko-Biała
parafia pw. Nawiedzenia NMP
43-344 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 336
tel. (33) 810 72 50
adres mailowy: parafiahalcnow@wp.pl
strona: www.parafiahalcnow.pl
msze święte:
w niedziele – 6.15, 7.30, 9.15, 10.30, 12.15, 18.15 (17.15 – czas zimowy)
w święta – 6.30, 9.15, 18.15 (17.15 – czas zimowy)
w dni powszednie – 6.30, 7.15, 18.00 (sobota), 18.15 (17.15 – czas zimowy)
Odpusty i uroczystości:
25 III – Zwiastowania NMP
30 V – Nawiedzenia NMP
2 VII i najbliższa niedziela po tej dacie – gł. odpust w sanktuarium
15 VIII – Wniebowzięcia NMP
15 IX – MB Bolesnej
20 IX – rocznica koronacji obrazu
7 X – MB Różańcowej
8 XII – Niepokalanego Poczęcia NMP
kustosz: ks. Stanisław Morawa

Zobacz więcej

Tags:

Zobacz również

Napisz komentarz