Wpisz aby wyszukać

Sanktuaria

Częstochowa – Sanktuarium Świętego Józefa

Udostępnij

Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia

Gdzie ty Gajus, tam ja Gaja – taką formułę wypowiadała panna młoda w trakcie zaślubin w starożytnym Rzymie. Już poganie mieli przekonanie, że małżeństwo polega na pewnym nieodłącznym towarzyszeniu drugiej osobie. A cóż powiedzieć o Świętej Rodzinie z Nazaretu, którą słusznie stawiamy sobie za wzór? Jeśli w Częstochowie odczuwamy szczególną obecność Maryi, nie może tam także brakować Jej oblubieńca i towarzysza – Świętego Józefa. I rzeczywiście, już od stu lat w duchowej stolicy Polski funkcjonuje miejsce szczególnej czci nazaretańskiego Opiekuna i Rzemieślnika. Od kilkunastu lat jest to oficjalne sanktuarium Świętego Józefa. Lokalizacja nie budzi zdziwienia: Gdzie miałby odbierać szczególną cześć Józef Rzemieślnik, jeśli nie na robotniczej dzielnicy Raków?

 

Obraz Świętego Józefa

Obiektem szczególnego kultu jest czczony na ziemi wieluńskiej od pokoleń obraz Świętego Józefa. Umieszczony w kaplicy Najświętszego Sakramentu obraz przedstawia Świętego trzymającego uśmiechnięte Dzieciątko Jezus. Postaci umieszczone są na złotym tle. Jest to odniesienie do starych ikon.
Święty Józef czczony jest tutaj od około stu lat. Do sanktuarium przybywają liczne grupy pątników, dni skupienia organizują Pomocnicy Maryi Matki Kościoła, a rzemieślnicy i artyści z Częstochowy spotykają się na Zaduszki artystyczne. Trzy razy dziennie wierni odmawiają w świątyni trzy części różańca.
W dniu 21 XI 2001 r. abp Stanisław Nowak poświęcił kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. W następnym roku zostały poświęcone również dróżki Świętego Józefa, czyli cykl umieszczonych pod krużgankami obrazów przedstawiających sceny z życia Świętego Józefa.

Sanktuarium

Sanktuarium znajduje się w częstochowskiej dzielnicy Raków, położonej na południowy-wschód od Jasnej Góry. Na  mierzącym dwadzieścia metrów skalnym wzgórzu, ochranianym z jednej strony przez nurt Warty, z drugiej zaś przez bagniste jezioro, mieściła się przed wiekami osada łużycka. Od 1904 r. stała tu kapliczka postawiona z inicjatywy Ryty Mierzwińskiej. Szybko jednak uznano, że jest za mała. W dniu 9 II 1910 r. bp włocławski Stanisław Zdzitowiecki erygował nową parafię. Wtedy też pojawiły się plany budowy neoromańskiego kościoła. Plany nie zostały zrealizowane z powodu wybuchu I wojny światowej i późniejszego zaginięcia projektów architektonicznych. Powstały nowe autorstwa Stefana Szyllera i Wiesława Kononowicza. Poświęcenia nowej świątyni dokonał bp Teodor Kubina w 1929 r. Królewska Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu zbudowana została na planie ośmioboku, wsparta jest na ośmiu kolumnach stiukowych zwieńczonych kopułą. Ołtarz w stylu neorenesansowym wykonany jest ze złocistego trawertynu z Działoszyna. W ołtarzu umieszczono pozłoconą mandorlę ozdobioną stu pięćdziesięcioma różami i aniołami adorującymi Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W centralnej części ołtarza głównego znajduje się obraz Świętego Józefa, a obok dwie figury Archaniołów Gabriela i Michała. Ściana główna i kopuła nad retabulum Świętego Józefa ozdobiona jest polichromią w stylu bizantyjskim. W transepcie po lewej stronie znajduje się barokowy obraz Świętej Barbary.
W dniu 19 XI 2002 r. metropolita częstochowski podniósł kościół pw. Świętego Józefa Rzemieślnika do godności sanktuarium. Poświęcił także nowe retabulum i tryptyk Bożego Narodzenia oraz erygował stacje drogi krzyżowej na placu kościelnym.

Modlitwa

Litania do Świętego Józefa
Kyrie, elejson. – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, – módl się nad nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światłości patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Ustanowił go Panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej; spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

W okolicy warto zobaczyć

Częstochowa

 • Archikatedra pw. Świętej Rodziny jest neogotycką budowlą wybudowaną w latach 1901-27. Projekt architektoniczny świątyni wykonał Konstanty Rokossowski. Wcześniej, w latach 1825-98, w tym miejscu znajdował się cmentarz. Od 1925 r. kościół pełni rolę katedry, a od 22 VI 1962 r. świątynia nosi tytuł bazyliki mniejszej. Pod Kaplicą Matki Bożej Częstochowskiej znajduje się krypta biskupów częstochowskich.
 • Kościół pw. Świętej Barbary i Świętego Andrzeja Apostoła został konsekrowany 14 V 1643 r. przez bpa Jana Madalińskiego. Zbudowana na planie bazyliki, trójnawowa, późnorenesansowa świątynia charakteryzuje się barokowym wnętrzem. Przy kościele wzniesiono klasztor. W XVIII w. nad nieopodal płynącym cudownym źródełkiem zbudowana została murowana kaplica pw. Matki Bożej Jasnogórskiej. W ołtarzu umieszczono kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, w kopule znajdują się cztery późnobarokowe freski przedstawiające sceny z profanacji słynącego cudami obrazu.
 • Pałacyk Handtego wzniesiony w stylu francuskiego neobaroku. Jego budowa miała miejsce w latach 1900-03. W otoczeniu pałacu znajduje się park z rzadkimi drzewami.
 • Ratusz miejski wybudowany w 1828 r. Jedno piętro było zajęte na biura. Pozostałą część budynku przeznaczono na mieszkania, na przykład dla prezydenta miasta. W jednym z pawilonów mieściło się więzienie. Dziś znajduje się tutaj Muzeum Częstochowy, w którym organizowane są wystawy dotyczące historii miasta i sławnych osobowości związanych z Częstochową. Muzeum posiada bogatą kolekcję zbiorów malarstwa polskiego. Atrakcją jest także wieża ratuszowa, z której podziwiać można miasto i okolice.
 • Aleja Najświętszej Maryi Panny z zabytkowymi kamienicami wybudowanymi w stylu klasycznym i eklektycznym. W niezmienionym kształcie pozostaje od 1826 r.
 • Park Jasnogórski, na terenie którego znajdują się: Muzeum Częstochowy, Park Stanisława Staszica, obserwatorium astronomiczne i zegar słoneczny, którego podstawę stanowi cokół z pomnikiem Aleksandra II.
 • Muzeum 600-lecia Jasnej Góry mieszczące się w dawnej drukarni klasztornej. Można w nim zapoznać się z historią zakonu paulinów, dziejami kultu Matki Bożej Częstochowskiej. Zostały tam zgromadzone również dary ofiarowane przez m.in. więźniów obozów koncentracyjnych i ludzi internowanych w latach 80. XX w.
 • W Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej gromadzone są zabytki sztuki sakralnej z Częstochowy i okolic.
 • Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II ufundowane zostało przez Krzysztofa Witkowskiego jako wotum wdzięczności za dar zdrowia po przebytym udarze i hołd złożony Janowi Pawłowi II.
 • Muzeum Pielgrzymowania związane z sanktuarium na Jasnej Górze. Zlokalizowane jest w centrum miasta. Można w nim obejrzeć ekspozycję pamiątek związanych z pielgrzymowaniem do Częstochowy.
 • Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej mieści się w miejscu, w którym poetka mieszkała. Powstało w 2007 r.
 • Miniatury sanktuariów świata w starym kamieniołomie na Złotej Górze wykonane zostały w skali 1:25. Zadziwiająca w wystawionych pracach jest dbałość o szczegół. Korzystając z tamtejszego przewodnika, można poznać historię powstania wybranego sanktuarium.

Górka Przeprośna

 • Zob. Sanktuarium Świętego Ojca Pio

 

archidiecezja częstochowska, powiat częstochowski, gmina Częstochowa
parafia pw. Świętego Józefa Rzemieślnika
42-207 Częstochowa, ul. Okrzei 41
tel. (34) 323 26 43
e-mail: parafia@swietyjozef.org.pl
strona: www.swietyjozef.org.pl
Msze Święte:
w niedziele i święta – 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
w dni powszednie – 7.00, 18.00
odpusty i uroczystości:
19 III – św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
1 V – św. Józefa Rzemieślnika
kustosz: ks. Marek Kundzicz

Zobacz więcej

 

Tags:

Zobacz również

Napisz komentarz