Wpisz aby wyszukać

Sanktuaria

Koziegłówki – Sanktuarium Świętego Antoniego z Padwy

Udostępnij

Znaleźć to, co najważniejsze

Czy jest wśród nas ktoś, komu nigdy nie zgubił się jakiś potrzebny przedmiot? Często zostawiamy gdzieś przez pomyłkę telefon komórkowy, okulary czy portfel. Nierzadko tracimy przy tej okazji nerwy, odkrywając, jak mało potrzeba, by wyprowadzić nas z równowagi. Ale zagubione przedmioty kojarzą się z jeszcze jednym – z kultem Świętego Antoniego z Padwy, uczonego średniowiecznego teologa, którego Święty Franciszek z Asyżu nie bez oporów przyjął w szeregi swoich braci. Dziś Święty Antoni jest jednym z najpopularniejszych świętych Kościoła katolickiego, a jego wstawiennictwa zwyczajowo wzywają szczególnie ci, którzy zgubili coś dla siebie cennego. Ale najważniejsze w życiu, co powinniśmy odnaleźć, to Jezus Chrystus. I to Jego przede wszystkim chce pomóc znaleźć wiernym Święty Antoni Padewski. Najważniejszym sanktuarium poświęconym Świętemu jest oczywiście włoska Padwa, ale i w Polsce nie brakuje miejsc, gdzie Antoni odbiera szczególną cześć. Jedno z nich znajduje się w miejscowości o wdzięcznej nazwie Koziegłówki.

Obraz Świętego Antoniego z Padwy

W sanktuarium w Koziegłówkach, niewielkiej wsi położonej obok Koziegłów, szczególną czcią otoczony jest łaskami słynący obraz Świętego Antoniego z Padwy. W XVII w. ojciec Mateusz Paweł Zaczkowicz przywiózł go do tutejszej świątyni. W 1635 r. poświęcił go papież Urban VIII. Obecnie umieszczony jest w późnobarokowym, wykonanym z czarnego marmuru, ołtarzu bocznym z 1762 r., który został przeniesiony ze starego kościoła. Katalog zabytków podaje, że jego fundatorem był kasztelan tarnowski, jednak przekaz z 1791 r. wskazuje na proboszcza miejscowej parafii – Franciszka Orłowicza. W ołtarzu umieszczono dwa posągi Świętych Andrzeja i Tadeusza Judy. O cudach, którymi zasłynął obraz, przeczytać można w specjalnie prowadzonej księdze, świadczą o nich również wiszące obok wota dziękczynne. Najstarsze pochodzą z XVII w., wykonano z nich także barokową, trybowaną sukienkę oraz monstrancję. W kościele umieszczone zostały barokowe relikwiarze Świętych Antoniego i Stanisława Biskupa Męczennika. W głównym ołtarzu znajdują się także relikwie Świętych: Anzelma, Sulpicjusza Męczennika, Łucji, Justyny, Stefana Męczennika, Fabiana i Andrzeja. W dniu 13 VI 1998 r. kościół został podniesiony do godności sanktuarium.

Sanktuarium

Miejscowa parafia istniała już w 1325 r. Obecny kościół wybudowano w latach 1903-08 w miejscu innej, murowanej świątyni. Twórcami projektu neorenesansowej świątyni byli Hugon Kudera i Józef Pomian-Pomianowski. Kościół konsekrował 26 VIII 1910 r. bp Augustyn Łosiński.
Front ozdobiony został wieżą z kolumnadą, której zwieńczenie stanowi galeria. Nad nią umieszczono hełm z krzyżem. Dziesięć filarów podtrzymujących sklepienie dzieli świątynię o kształcie krzyża łacińskiego na trzy nawy. Sklepienie nawy głównej jest wnękowe, bocznych – beczkowe. W kościele znajduje się pięć ołtarzy. Ozdobą prezbiterium są arkady i wnęki przyokienne oraz ściany z gzymsami i pilastrami. Ołtarz główny w kształcie stołu wykonany został z polerowanego, czerwonego marmuru. Jego nadstawę stanowi otoczone kolumnami tabernakulum. Po obu stronach umieszczone zostały przeniesione ze starego kościoła figury Świętych Mikołaja i Wojciecha.
W świątyni przechowywanych jest wiele cennych zabytków, które zostały przeniesione tutaj z poprzedniego kościoła. Znajdują się tu XVII-wieczne obrazy, wszystkie jednak gruntownie przemalowane. Widnieją na nich wizerunki, między innymi Świętych Stanisława Biskupa Męczennika i Jana Ewangelisty. Z XVIII w. pochodzą cztery portrety. Dwa najstarsze, barokowe dzieła przedstawiają krakowskich biskupów Konstantego Felicjana Szaniawskiego i Stanisława Kostkę Załuskiego. We wnętrzu znajdują się również: barokowe monstrancje, kielichy, krzyże, relikwiarze, kadzielnice i ampułki, a także XVIII-wieczny pacyfikał. Uwagę zwraca późnorenesansowy kielich z 1607 r., który ufundowany został przez Barbarę i Stanisława Kawickich.

Modlitwa

Litania do św. Antoniego z Padwy
Kyrie, elejson. – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, bez grzechu poczęta, – módl się nad nami.
Święty Antoni, z pobożnych rodziców urodzony,
Święty Antoni, światem zepsutym gardzący,
Święty Antoni, darem miłości napełniony,
Święty Antoni, ozdobo Kościoła katolickiego,
Święty Antoni, przykładzie ubóstwa,
Święty Antoni, chwało miasta Padwy,
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Franciszkanów,
Święty Antoni, nawracający heretyków,
Święty Antoni, światło nowe włoskiej ziemi,
Święty Antoni, wyzwolenie uciśnionych,
Święty Antoni, żarliwy kaznodziejo,
Święty Antoni, zgubione rzeczy odnajdujący,
Święty Antoni, strażniku spraw poleconych,
Święty Antoni, przewodniku dusz,
Święty Antoni, wzorze pokory,
Święty Antoni, nieprzyjacielu grzechu,
Święty Antoni, przykładzie pobożności,
Święty Antoni, wyróżniający się mądrością,
Święty Antoni, miłujący umartwienie,
Święty Antoni, sprawiedliwy w postępowaniu,
Święty Antoni, niestrudzony w ewangelizacji,
Święty Antoni, pociecho strapionych,
Święty Antoni, nauczycielu prawdy Pisma Świętego,
Święty Antoni, miłośniku czystości,
Święty Antoni uczestniku wiecznego błogosławieństwo, – pociesz nas, strapionych.
Od gniewu Najwyższego Sędziego, – broń nas, Ojcze Święty.
Abyśmy wszyscy w pokoju żyć mogli, – przyczyń się za nami,
Aby wszyscy otrzymali to, o co proszą,
Aby Najświętsza Panna raczyła nas przedstawić Synowi Bożemu,
Aby Słowo Boże zawsze w nas mieszkało,
Aby Pan Bóg odpuścił nam grzechy,
Aby Pan Bóg nadal kierował Kościołem,
Aby Pan Bóg wszystko w pobożności zachował,
Aby zmarłych obdarzył wiecznym odpoczynkiem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, św. Antoni.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, niech się przyczyni za nami św. Antoni, Twój wyznawca, któregoś rozsławił i przyozdobił licznym cudami, przez Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

W okolicy warto zobaczyć

Cynków

  • Kościół pw. Świętego Wawrzyńca wzniesiony w 1631 r. Jest to kryta gontem, drewniana świątynia o konstrukcji sumikowo-łatkowej.

Koziegłowy

  • Kościół pw. Świętej Marii Magdaleny i Bożego Ciała to przykład późnogotyckiej budowli orientowanej. Powstała w XV w. świątynia charakteryzuje się grubymi murami i stromym, dwuspadowym i dwukalenicowym, krytym gontem dachem. Wewnątrz znajduje się obraz przyozdobionej w srebrną sukienkę Matki Bożej. Bardzo cenne są również powstałe przy wznoszeniu kościoła barokowe ołtarze i gotycka polichromia. Pomiędzy skarpami otaczającymi kościół podziwiać można dwie gotyckie rzeźby, które przedstawiają Maryję i Świętego Jana Chrzciciela. Od południowej strony do nawy dobudowano w XVII w. kaplicę pw. Świętego Stanisława, która jest jednocześnie kaplicą grobową rodu Kawieckich. Kościół był na przestrzeni wieków wielokrotnie przebudowywany, a pierwszy powstały tutaj kościół stanowi dzisiejsze prezbiterium.
  • Pałac biskupi z przełomu XVII i XVIII w. przebudowany w 1930 r.
  • Ruiny zamku wybudowanego przez Krystyna, kasztelana sądeckiego. Już w XIV w. pojawiały się na jego temat pierwsze wzmianki. Od 1519 r. zamek należał do krakowskich biskupów, a już w następnym wieku zaczął popadać w ruinę. Ostateczny upadek nastąpił po wojnie ze Szwedami. Do dnia dzisiejszego przetrwały jedynie resztki fundamentów i fragmenty fos.
  • Historyczny układ zabudowy miasta.

Mzyki

  • Zob. Sanktuarium Świętego Jana Marii Vianneya

archidiecezja częstochowska, powiat myszkowski, gmina Koziegłowy
parafia pw. Świętego Antoniego z Padwy
42-350 Koziegłówki, ul. Rynek 20
tel. (34) 314 13 06
adres mailowy: kskustosz58@poczta.onet.pl
strona: www.kozieglowki.parafialnastrona.pl
Msze Święte:
w niedziele i święta – 7.30, 9.15, 11.30, 16.00
w dni powszednie – 7.00, 18.00
odpusty i uroczystości:
13 VI i niedziela po tej dacie – św. Antoniego z Padwy
kustosz: ks. Kazimierz Świerdza

Zobacz więcej

Tags:

Zobacz również

Napisz komentarz