Wpisz aby wyszukać

Aktualności Blog naszego wydawnictwa

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o adopcji, ale boicie się zapytać – Rozmowa JUT

Udostępnij

Rozmawiamy z Anną Matuszewską, psychologiem z Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego przy Caritas Diecezji Radomskiej

Dlaczego w ogóle dzieci oddawane są do adopcji?

Wszystkie dzieci, które zostają zgłaszane do ośrodka adopcyjnego mają uregulowaną sytuację prawną. Oznacza to, że albo oboje rodziców zostało pozbawionych władzy rodzicielskiej albo oboje rodziców umarło, lub rodzice zrzekli się władzy rodzicielskiej. Mamy też sytuacje, gdy jedno z rodziców nie żyje, a drugie pozbawione jest władzy rodzicielskiej. Sytuacja jest wtedy jasna – dziecko nie ma rodzica, który faktycznie się nim opiekuje, a opieki przecież wymaga. Stąd potrzeba zapewnienia mu bezpieczeństwa i ustanowienia opiekuna prawnego, który będzie dbał i reprezentował dziecko. Rolę opiekuna prawnego podejmuje często opiekun faktyczny dziecka, a więc rodzic zastępczy, czy wychowawca z domu dziecka, choć nie jest to regułą. Wielu rodziców traci władzę rodzicielską na skutek niewywiązywania się z obowiązków rodzicielskich – chodzi o rodziny niewydolne wychowawczo, dysfunkcyjne. Często to właśnie z takiego środowiska pochodzą dzieci, które później zostają powierzane do adopcji. Ale po kolei… Czytaj więcej…

Tags:

Napisz komentarz