Wpisz aby wyszukać

Dla dzieci

Tajemnice chwalebne – rozważania dla dzieci

Udostępnij

Tajemnice chwalebne

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Trzeciego dnia Pan Jezus powstaje z grobu. Zwycięża śmierć i ukazuje nam życie wieczne. Jezus ukazał w ten sposób, że miłość jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie. Tak będę postępował, abym nie musiał się wstydzić swych czynów przed Bogiem i bliźnimi.

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Po Zmartwychwstaniu Zbawiciel przebywał przez czterdzieści dni na ziemi, po czym wstąpił do nieba. Uczynił to na oczach swoich wybranych Apostołów. W każdą niedzielę chętnie będę uczestniczył we Mszy Świętej, a o ile to możliwe, będę starał się być w kościele razem z rodzicami.

III. Zesłanie Ducha Świętego
Zbawiciel zsyła Ducha Świętego na apostołów i swoją Matkę. W tym dniu zakłada Kościół. Poproszę Ducha Świętego o Jego dary, a zwłaszcza o mądrość, pobożność i męstwo. Zrobię wszystko, aby moja rodzina stał się Kościołem domowym.

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
Bóg zabrał Najświętszą Maryją Panną z ciałem i duszą do nieba. Wierzymy , że Bóg wskrzesi w dzień Sądu Ostatecznego wszystkich zmarłych. Zbawieni żyć będą w szczęściu wiecznym. Każdego dnia będę okazywał szacunek swojej mamie.

V. Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi
Bóg uwielbił Matkę Najświętszą. Pokorna „Służebnica Pańska” za swą miłość i wypełnienie woli Bożej została Królową nieba i ziemi. Jest naszą Wspomożycielką i Orędowniczką przed Bogiem. Każdego dnia będę okazywał szacunek swojemu tacie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz więcej

Tags:

Zobacz również

Napisz komentarz