Wpisz aby wyszukać

Sanktuaria

Biskupiec Reszelski – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

Udostępnij

Cud, o którym usłyszał cały świat

Początki kultu Matki Bożej Fatimskiej wiążą się z wydarzeniem, które miało miejsce w okolicy portugalskiej miejscowości Fatima i stało się jednym z najsłynniejszych cudów w historii Kościoła. Właśnie tam Maryja ukazywała się trójce dzieci przez sześć kolejnych miesięcy 1917 r., poczynając od 13 maja. Zachęcała Franciszka, Hiacyntę Marto oraz Łucję dos Santos do pokuty za dusze cierpiące w czyśćcu, codziennego odmawiania różańca w intencji nawrócenia grzeszników oraz modlitwy o pokój. Prosiła ich również o zbudowanie w miejscu objawień kapliczki. Wzniesiono tam bazylikę Matki Bożej Różańcowej, którą w 1967 r. odwiedziło ponad milion pielgrzymów, wspólnie uczestnicząc we Mszy Świętej celebrowanej przez papieża Pawła VI. W Polsce kult Matki Bożej Fatimskiej rozpowszechnił się na ogromną skalę. Także biskupieckie sanktuarium ku Jej czci przyciąga każdego roku całe rzesze pielgrzymów.

Figura Matki Bożej Fatimskiej

          Figura Matki Bożej Fatimskiej, fot. Marta Komarowska

W biskupieckim sanktuarium kultem otacza się figurę Matki Bożej Fatimskiej. 9 kwietnia 1996 r. w ramach peregrynacji figury z Fatimy odbyło się nawiedzenie parafii bł. Karoliny Kózkówny. Na pamiątkę tego wydarzenia abp Edmund Piszcz 4 kwietnia 1998 r. erygował dekanalne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Natomiast 13 października 2000 r. poświęcono kopię figury Matki Bożej Fatimskiej. W październiku 2008 r. w parafii miała miejsce peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii sługi Bożego ks. Michała Sopoćki.

Sanktuarium

          Widok na ołtarz główny sanktuarium w Biskupcu Reszelskim, fot. Marta Komarowska

W latach 1842–46 luteranie wybudowali tutaj świątynię, a w latach 1868–71 dobudowali do niej wieżę. Budowla została zaprojektowana przez architekta królewskiego Friedricha Augusta Stulera, który mieszkał na dworze Fryderyka Wilhelma IV. W 1892 r. kościół odnowiono, wyposażając go w nową chrzcielnicę, ołtarz i żyrandole. Po II wojnie światowej opuszczony budynek zaczął niszczeć. Postanowiono więc założyć w nim bibliotekę, w tym celu wykonano prace adaptacyjne. Jednak w latach 80. XX w. diecezja warmińska starała się przeznaczyć budowlę na potrzeby katolików. Parafię erygował bp Edmund Piszcz 8 grudnia 1987 r. Patronką zaś została Błogosławiona Karolina Kózkówna. W 1988 r. wykupiono świątynię od państwa i rozpoczęto jej gruntowny remont. W apsydzie prezbiterium umieszczono obraz przedstawiający patronkę, autorstwa Stanisława Jakubczyka.
Trzynawowa świątynia wzniesiona w stylu neoromańskim, z nawiązaniami do architektury Toskanii, posiada formę bazyliki, co możemy zauważyć przyglądając się nawie głównej – jest wyższa od naw bocznych. Przy kościele znajduje się wolno stojąca dzwonnica w typie włoskiej kampanili. Zewnętrzną elewację świątyni ozdobiono fryzami z glazurowej cegły. Natomiast wnętrze przedstawia cechy charakterystyczne dla kościołów ewangelicznych, z emporami bocznymi.
Modlitwa
Matko Boża Fatimska, Matko Chrystusa i Matko ludzi, zginamy przed Tobą kolana jak Łucja, Hiacynta i Franciszek. Podnosimy wzrok, by dostrzec Twoje dobre oczy pełne miłości i wyrozumienia.
Najświętsza Królowo, pełna łaski, tyle razy pomagałaś nam w trudnych sytuacjach rodzinnych i osobistych. W chwilach zagrożeń uprosiłaś ratunek dla Kościoła i naszej Ojczyzny. Od Ciebie wielokrotnie odchodziliśmy pojednani z Twoim Synem a naszym Zbawicielem.
Dzisiaj znów prosimy Cię o szczególne łaski. Wierzymy, że nie odejdziemy bez Twojego ciepłego spojrzenia. Poprzez Ciebie prosimy Jezusa, Twojego Syna, by nas wysłuchał, uwolnił od grzechu, a także przymnożył nam wiary, nadziei i miłości.
Matko Jezusa, Matko z Fatimy, Matko pokoju, nasza Matko – wstawiaj się za nami Amen.

Zobacz także: Elbląg-Stagniewo – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i Jana Pawła II

W okolicy warto zobaczyć

 • Rezerwat przyrody Dębowo powstał w 1954 r. w celu zachowania lasu bukowego oraz innych roślin objętych ochroną gatunkową, jak np.: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, kruszyna pospolita, podkolan biały czy marzanka wonna.
 • Florystyczny Rezerwat przyrody Zabrodzie utworzono w 1972 r., aby chronić brzozę niską i fragment boru bagiennego zachowanego w stanie naturalnym. Można tu obejrzeć również rzadkie okazy flory, np. bażynę czarną czy rosiczkę ogrągłolistną oraz fauny, szczególnie rzadkie gatunki ptaków, dla których środowiskiem naturalnym są tereny leśne i błotno-wodne.

Biskupiec Reszelski

 • Kościół pw. Jana Chrzciciela wzniesiony w 1414 r. niestety spłonął podczas wielkiej wojny głodowej. Kolejny, zbudowany w stylu gotyckim, konsekrował w 1580 r. bp Marcin Kromer – jeden z przywódców polskiej kontrreformacji. Dzisiejsza bryła świątyni charakteryzuje się połączeniem kilku stylów architektonicznych. W 1668 r. dobudowano barokową wieżę, a w latach 30. następnego stulecia prezbiterium. Nawy boczne powstały w 1881 r. Pod koniec II wojny światowej budynek jednak spłonął. Udało się ocalić wieżę oraz dwa neogotyckie ołtarze, które umieszczono w odbudowanym w latach 1948–49 kościele, w którym obecnie przeważa wyposażenie współczesne.
 • Dawny spichlerz pochodzi z 1925 r. i charakteryzuje się zwartą, wpisaną w kwadrat bryłą. Przy ścianach frontowych umieszczone są rampy rozładunkowo-załadunkowe. Obiekt został zbudowany z cegły ceramicznej, a konstrukcję wykonano z drewnianych stropów. W środku trzykondygnacyjnego budynku zamontowano windę towarowo-osobową, która może przewieźć do 500 kg. Obecnie mieszczą się w nim magazyny i pomieszczenia biurowe.
 • Budynek ratusza miejskiego jest konstrukcją dwukondygnacyjną wzniesioną w 1894 r. Do dnia dzisiejszego przetrwał w niemal nienaruszonym stanie. Budowlę wyróżniają okna zakończone łukiem, pomiędzy którymi widoczne są zdobienia z cegły, a także czterospadowy dach zwieńczony blaszaną wieżą w kształcie ośmioboku. Nad wejściem głównym znajduje się ceglany portal.
  Interesująco prezentuje się również średniowieczny, gotycki. układ najstarszej części miasta. Wokół rynku zobaczymy zabytkowe, pięknie odrestaurowane kamieniczki. Warto obejrzeć również te, które mieszczą się przy ulicach Floriańskiej (z XIX w.) i Mazurskie Przedmieście (z przełomu XIX i XX w).
 • Budynek dawnego browaru zbudowanego prawdopodobnie w 1882 r. przez Adolfa Dauma. Piwo produkowano tu do końca maja 1998 r. Wewnątrz zachowało się zabytkowe wyposażenie, głównie maszyny służące do wyrobu złocistego trunku.
 • Na wieży kościoła pw. Jana Chrzciciela znajduje się punkt widokowy, z którego można podziwiać piękną panoramę miasta. Wejście na wieżę jest bezpłatne, jednak wizytę należy wcześniej zgłosić do Informacji Turystycznej lub tutejszego domu kultury.

Biesowo

 • Neogotycki kościół pw. Świętego Mikołaja i Antoniego Padewskiego powstał w pierwszej dekadzie XX w. w miejscu dawniejszych budowli sakralnych. Wnętrze wyróżniają barwne witraże oraz cenne zabytki, wśród których wymienić należy: barokowy krucyfiks i reprezentujące ten sam styl świeczniki. Ponadto we wnętrzu zobaczymy datowany na 1606 r. gotycko-renesansowy kielich, XVIII-wieczny zegar i rzeźbę wyobrażającą Madonnę z Dzieciątkiem.

Bredynki

 • Z kaplicą pochodzącą z 1884 r. wiąże się smutna, krwawa historia konfliktu, który rozegrał się w 1863 r. między młynarzem i pozostałymi mieszkańcami wsi. Żołnierze pruscy zastrzelili wówczas 14 osób i zranili 20. Dwieście lat po tragicznym wydarzeniu lokalny gospodarz zbudował w tym miejscu kaplicę.

Kobułty

 • Kościół pw. Świętego Józefa zbudowano w stylu neogotyckim w latach 1887–99. Wnętrze strzelistej świątyni charakteryzuje się bogato zdobionymi, kolorowymi malowidłami ściennymi oraz witrażami.

Rasząg

 • Kościół neoromański wybudowano na początku XX w. przy użyciu kamienia polnego. Jest to filia kościoła parafii ewangelickiej w Sorkwitach.
 • Dwie przydrożne kapliczki z XIX i XX w., które były w czasie zaborów wyrazem sprzeciwu wobec germanizacji Kościoła katolickiego. Stoją obecnie na trasie Rzeck-Rasząg. Jedna z nich jest otynkowana na biało, druga natomiast zbudowana została z czerwonej cegły. Obie posiadają ostrołukowe okna, w których mieszczą się figurki świętych postaci.

Stanclewo

 • Kościół pw. Świętego Józefa i Wniebowzięcia NMP z 1907 r. Parafia w Stanclewie powstała wcześniej, 22 lutego 1910 r., natomiast po trzech latach zbudowano plebanię, budynki gospodarcze i tymczasową kaplicę. Zaczęto też zbierać materiały na duży kościół, który mił docelowo powstać w tym miejscu.
 • Jezioro Jełmuń szczególnie ulubione przez wędkarzy położone jest między Stanclewem i Jełmuniem. W okolicy zachował się także dwór z drugiej połowy XIX w.

Węgój

 • Kościół pw. Chrystusa Króla zbudowany w latach 1936–37. W ołtarzu głównym znajduje się piękna figura Chrystusa Króla trzymającego kulę ziemską.

archidiecezja warmińska, powiat olsztyński, gmina Biskupiec, miasto Biskupiec Reszelski
Parafia pw. Błogosławionej Karoliny Kózkówny Dziewicy i Męczennicy
11-300 Biskupiec Reszelski, ul. Warszawska 13
tel. 89 715 31 41
adres e-mail: karolinabiskupiec@parafia24.info
strona: http://karolinabiskupiec.parafia24.info/
Msze Święte:
w niedziele – 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
w dni powszednie – 8.00, 18.00
odpusty i uroczystości:
18 listopada – Błogosławionej Karoliny Kózkówny
kustosz: ks. Krzysztof Brodzik

Tags:

Napisz komentarz