Wpisz aby wyszukać

Sanktuaria

Giżycko – Sanktuarium Świętego Brunona z Kwerfurtu

Udostępnij

Życiorys owiany tajemnicą

Święty Brunon odbiera w Giżycku szczególną cześć. Według legendy mnich zginął podczas misji chrystianizacyjnej nad jeziorem Niegocin. Hipotezy nie potwierdzono jednak naukowo. Nadal nie są znane czas i miejsce męczeńskiej śmierci biskupa, gdyż przekazy źródłowe zawierają rozbieżne informacje. Według relacji Hystoria de predicacione episcopi Brunonis autorstwa mnicha Wiperta, jedynego ocalałego towarzysza Brunona, Święty wraz z osiemnastoma misjonarzami poniósł męczeńska śmierć 14 lutego lub 9 marca 1009 r. Miejscowa ludność jest przekonana, że Święty Brunon stracił życie właśnie na tym terenie.

Obraz Świętego Brunona z Kwerfurtu

  Wizerunek Świętego Brunona w giżyckim sanktuarium, fot. Marta Komarowska

W giżyckim sanktuarium czczony jest obraz ukazujący Świętego Brunona. Choć nie znamy autora dzieła, które powstało przed I wojną światową we Wrocławiu, według niektórych źródeł był nim Julian Wałdowski. Bruno jest przedstawiony na tle jeziora i ubrany w strój pontyfikalny. W uniesionej, prawej ręce dzierży krzyż, w lewej zaś widnieje rozłożona księga. Motyw ten nawiązuje do działalności misyjnej, którą Święty Bruno prawdopodobnie prowadził na tych terenach Według legendy nawrócił miejscowego wodza o imieniu Izegup, a następnie ochrzcił go w jeziorze Niegocin.
Dla upamiętnienia ważnych wydarzeń z życia misjonarza 30 października 1910 r. na wzgórzu, nad jeziorem Niegocin postawiono żeliwny krzyż. Pod koniec wieku, w 1999 r. władze Giżycka wybrały Świętego na patrona miasta. Pamięć apostoła Pomorza uczczono także w 2009 r., kiedy przypadała tysięczna rocznica jego śmierci. Odbywały się wówczas uroczystości religijne które zgromadziły dostojników kościelnych różnych narodowości i liczne rzesze wiernych. Każdego roku w Giżycku organizowany jest Jarmark Świętego Brunona, a 16 lipca w poświęconym mu sanktuarium odbywa się odpust.

Sanktuarium

 

Wnętrze giżyckiego sanktuarium, fot. Marta Komarowska

W Giżycku przez długi czas katolicy stanowili mniejszość. Dopiero w latach 1907–09 udało im się wybudować kaplicę, którą 17 listopada 1909 r. poświęcili Świętemu Brunonowi. Parafię katolicką erygowano 18 września 1926 r. W związku z powiększającą się liczbą wiernych dotychczasowa kaplica stała się niewystarczająca. Dlatego też z inicjatywy proboszcza Severina Quinta w latach 1936–38 wzniesiono nową, jednonawową świątynię. 31 stycznia 1994 r. biskup ełcki Wojciech Ziemba ustanowił w niej Sanktuarium Świętego Brunona z Kwerfurtu.
Nowy kościół usytuowany na niewielkim wzniesieniu wybudowano według projektu Martina Webera. Miał upamiętniać niemieckich żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. Nad wejściem do budowli znajdowała się wielka płaskorzeźba ukazująca trzy postacie – Świętego Brunona, rycerza krzyżackiego i niemieckiego żołnierza z karabinem w ręku. Po II wojnie światowej zatynkowano ją na prośbę parafian i umieszczono tu drewniany krzyż. W latach 70. XX w. jego miejsce zajęła mozaika, na której przedstawiono Świętego Męczennika w otoczeniu atakujących go pruskich wojowników. Na szczycie frontonu świątyni widnieją metalowe litery SB (Sanctus Brunon). We wnętrzu kościoła, na wysoko podniesionym prezbiterium mieści się ołtarz główny z czczonym obrazem Świętego Brunona, a także dwa ołtarze boczne poświęcone Świętemu Antoniemu i Matce Bożej Ostrobramskiej.

Modlitwa

Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i męczeństwo świętego Brunona, biskupa. Spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Zobacz także: Bartoszyce – Sanktuarium Świętego Brunona z Kwerfurtu

W okolicy warto zobaczyć

Most obrotowy na Kanale Łuczańskim, fot. Marta Komarowska
 • Jezioro Dobskie, które znajduje się w gminie Giżycko, zajmuje południowo-zachodnią część kompleksu jeziora Mamry. Posiada wyspy porośnięte bujnym lasem łęgowym i grądowym (w części także starodrzewem), np.: Wysoki Ostrów (tu duża kolonia kormorana czarnego oraz czapli), Gilma, Lipka, Ilmy Wielkie czy Wyspa Heleny. Od 1976 r. istnieją tu rezerwaty, które mają na celu przede wszystkim ochronę miejsc lęgowych ptactwa wodnego. Teren jeziora zamieszkuje mnóstwo gatunków ptaków, wiele również żeruje przelotnie podczas wiosennych i jesiennych wędrówek. Stąd też na całym obszarze akwenu obowiązuje strefa ciszy oraz zakaz przybijania do wysp. Jezioro Dobskie stwarza warunki dla rekreacji i wypoczynku na łonie natury.

Giżycko

 • Ewangelicka świątynia z 1827 r. utrzymana w stylu neoklasycystycznym. Powstałła według projektu Karola Fryderyka Schinkela.
 • Dawny zamek krzyżacki wybudowany w XIV w. przez jakiś czas popadał w ruinę. Budowlę jednak w ostatnich latach odremontowano i obecnie mieści się w niej hotel.
 • Most obrotowy na kanale Łuczańskim, który stanowi interesujący zabytek techniki. Został zbudowany w 1898 r. w celu zapewnienia dojazdu do twierdzy Boyen i jest jedynym czynnym mostem tego typu w Europie.
 • Twierdza Boyen została wzniesiona w latach 1843–55 jako główny element umocnień chroniących Prusy przed Rosją. Dzieło fortyfikacyjne w kształcie gwiazdy otoczone jest wysokim wałem z murem Carnota i fosą. Posiada cztery bramy wjazdowe, w tym jedną wyposażoną w zwodzony most. Obiekt udostępniony został do zwiedzania. W budynku koszarowym znajduje się Muzeum Twierdzy Boyen.

Rydzewo

 • Zabytkowa świątynia pw. Świętego Andrzeja Boboli początkowo, w latach 1579–91 funkcjonowała jako kościół ewangelicki i była dwukrotnie przebudowywana. W 1945 r. świątynię przejęli katolicy. Do dziś zachowały się drewniane drzwi z 1591 r., rzeźba Świętej Anny Samotrzeciej z ok. 1520 r., ołtarz z 1600 r. oraz ambona wykonana w 1630 r.
 • Jezioro Boczne, nad którym leży Rydzewo stanowi południowo-zachodnią odnogę jeziora Niegocin. Jego powierzchnia wynosi 183,3 hektara, natomiast długość wynosi 3 kilometry, a szerokość blisko 900 metrów. Na południu łączy się z jeziorem Jagodne przez Kanał Kula.
 • Wieża ciśnień wybudowana została na przełomie XIX i XX w. w stylu neogotyckim. Do 1997 r. zaopatrywała miasto w bieżącą wodę, obecnie zaś stanowi własność prywatnego przedsiębiorcy. Obiekt przystosowano również do celów turystycznych, wewnątrz mieszczą się kawiarnia, mazurskie minimuzeum oraz taras widokowy z lunetami. Z wieży można podziwiać panoramę miasta i otaczające je jeziora.

Ryn

 • Zamek krzyżacki położony między jeziorami Ołów i Ryńskim wzniesiono na planie czworoboku z zachowaniem stylu gotyckiego. Budowla pochodzi z drugiej połowy XIV w. i jest wyposażona w dziedziniec. W latach 1394–1525 stanowiła siedzibę rozległej komturii. Pierwszym z komturów był Fryderyk Wallenrod, brat wielkiego mistrza krzyżackiego Konrada Wallenroda opisanego w utworze Adama Mickiewicza. Od 2001 r. zamek jest własnością prywatną. W gruntowanie odrestaurowanym wnętrzu obecnie mieści się hotel.
 • XIX-wieczna wieża ciśnień położona na wzgórzu, na terenie starego cmentarza ewangelickiego.
 • Jezioro Ryńskie, nad którym leży Ryn. W rejonie brzegów zlokalizowano trzy ośrodki wczasowe, wiele pól namiotowych oraz pojedyncze domki rekreacyjne. Przez Jezioro Ryńskie prowadzi część szlaku Żeglugi Mazurskiej.

Sterławki Wielkie

 • Kościół pw. Opatrzności Bożej wzniesiony w 1832 r. jako świątynia ewangelicka według projektu Karola Fryderyka Schinkla. W 1884 r. dobudowano do niej wieżę o wysokości 38 metrów. We wnętrzu można zobaczyć między innymi oryginalną XVII-wieczną, ośmioboczną chrzcielnicę.

diecezja ełcka, powiat giżycki, miasto Giżycko
Parafia pw. Świętego Brunona z Kwerfurtu
11-500 Giżycko, ul. Pionierska 14
tel. 87 428 35 57
adres mailowy: swiety.brunon@poczta.onet.pl
strona: www.gizycko-brunon.diecezja.elk.pl
Msze Święte:
w niedziele i święta – 6.30, 8.00, 9.30, 10.30, 12.00, 13.00, 18.00;
w dni powszednie – 6.30, 7.00, 18.00
odpusty i uroczystości:
16 lipca – Świętego Brunona z Kwerfurtu
kustosz: ks. Zdzisław Mazur

Tags:

Napisz komentarz