Wpisz aby wyszukać

Dla dzieci

Rachunek sumienia dla dzieci

Udostępnij

Pytania wstępne

• Kiedy byłem ostatni raz u spowiedzi?
• Czy nie zataiłem jakichś grzechów?
• Czy odprawiłem zadaną pokutę?
• Czy naprawiłem wyrządzoną krzywdę i szkodę?
• Czy choć trochę się poprawiłem?
• Czy starałem się unikać grzechów?
• Nad jakim grzechem i jaką swoją wadą pracuję teraz szczególnie?

I. Czy kocham Pana Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i z całych sił?

1. Czy pamiętam, że Pan Bóg dał mi życie i jestem Jego ukochanym stworzeniem?
Czy komputer, telewizor i inne przyjemności nie zabierają mi czasu przeznaczonego na modlitwę?
Czy nie stały się już moimi „bożkami”, bo nie potrafię sobie nawet wyobrazić dnia bez internetu, gier komputerowych i ulubionych seriali?
Czy nie wstydzę się przeżegnać przed kościołem, krzyżem?
Czy nie śmiałem się z kogoś, kto publicznie się modlił lub przeżegnał?
Jak zachowuję się na katechezie?
Czy chcę się uczyć o swoim Bogu?

2. Jak zwracam się do mojego Boga?
Czy wymawiam z szacunkiem Jego imię?
Czy bez sensu i zastanowienia nie wzywam imienia Bożego?
Czy nie używam przekleństw i brzydkich słów?
Czy nie jestem wulgarny?
Czy modlę się codziennie?
Gdy się modlę, czy myślę o tym, co mówię do mojego Boga?
O co się modlę: czy tylko proszę i nie pamiętam o podziękowaniu i przeproszeniu?

3. Czy spotykam się z Panem Jezusem na niedzielnej Mszy?
Czy w każdą niedzielę uczestniczę w Mszy Świętej?
Czy nie spóźniam się na Mszę?
Jak w niej uczestniczę: czy nie rozmawiam z kolegą, nie przeszkadzam innym?
Czy słucham słowa Bożego, odpowiadam na wezwania kapłana i śpiewam pieśni?
Czy nie namawiałem kogoś, aby nie poszedł do kościoła?
Czy przeze mnie ktoś opuścił niedzielną Mszę?

II. Czy kocham bliźniego swego jak siebie samego?

Jak zwracam się do moich rodziców?
Czy im pomagam i staram się wywiązać z moich obowiązków?
Czy słucham rad i poleceń?
Czy jestem grzeczny?
Czy nie bywam przyczyną kłótni rodziców?
Czy niepotrzebnie nie dyskutuję i nie pyskuję?
Czy z mojego powodu ktoś nie był smutny?
Jak zwracam się do innych osób starszych: czy ich nie lekceważę i nie wyśmiewam?
Jak odnoszę się do nauczycieli i innych pracowników szkoły?
Jak zachowuję się wobec osób chorych i niepełnosprawnych?
Czy jestem kulturalny?
Jak dbam o moje i bliźnich życie i zdrowie?
Czy nie próbowałem jakichś używek: papierosów, alkoholu, narkotyków?
Czy przestrzegam przepisów ruchu drogowego jako pieszy, rowerzysta?
Czy przez własne lenistwo nie chodzę późno spać, a potem rano ociągam się ze wstawaniem do szkoły?
Czy ktoś przeze mnie nie płakał, bo mu dokuczałem?
Czy zauważam potrzeby innych ludzi?
Czy pomagam bliźnim?
Jak pomagam? Czy z własnej woli, a może trzeba mnie wielokrotnie prosić i obiecywać nagrodę?
Czy potrafię być bezinteresowny?
Jak wygląda moje zachowanie w szkole?
Czy uważam podczas lekcji?
Czy nie robię nauczycielom złośliwych uwag?
Czy nie utrudniam prowadzenia lekcji?
Czy nie podglądałem kogoś?
Czy szanuję cudzą własność?
Czy nie zabrałem czegoś, co nie należało do mnie?
Czy znajdując jakąś rzecz, szukam jej właściciela?
Czy oddaję rzeczy pożyczone?
Czy szanuję wspólną własność: rzeczy szkolne, własność miejską, ławki, kwietniki, przystanki?
Czy mówię prawdę?
Czy kogoś nie okłamałem?

Zobacz więcej

 

Tags:

Zobacz również

Napisz komentarz