Wpisz aby wyszukać

Sanktuaria

Bardo – Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej

Udostępnij

Tu, gdzie widziano Matkę Bożą

Maryja ukazywała się w Bardzie kilkukrotnie. Jedno z objawień wydarzyło się w XV w. na górze, w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się Górska Kaplica. To tu przepiękna Pani siedziała na głazie i płakała. Jej szloch usłyszeli pasterze, którzy na okolicznych łąkach wypasali swoje zwierzęta. Nieznany dźwięk sprawił, że skierowali oni swe kroki w stronę miejsca, z którego on dochodził, jednak nie zdołali nikogo zobaczyć. Jedynym śladem Jej bytności były pozostawione w kamieniu odciski stopy i dłoni. Od czasu objawień, ludzie zaczęli doświadczać tu wielu łask. Część z nich spisał ojciec Józef Schweter.

Figura Matki Bożej Strażniczki Wiary

Figura Matki Bożej Strażniczki Wiary, fot. Norbert Kochanek/bardo.pl

W ołtarzu głównym bazyliki wystawiona jest figura Madonny z Dzieciątkiem. Uważana za najstarszy, drewniany tego typu zabytek na Dolnym Śląsku. Według szacunków różnych badaczy ta mierząca 43.3 cm, polichromowana rzeźba wykonana przez nieznanego twórcę powstać mogła już nawet w latach 1110–37, a na pewno nie później niż w XIII w.
Wykonana w lipowym drewnie, z wydłutowanym wnętrzem zawierającym trudne do odcyfrowania dziś rzędy liter figura przedstawia Najświętszą Panienkę na tronie. Odziana jest – podobnie jak Zbawiciel – w suknię i płaszcz, a w wyciągniętej, prawej dłoni trzyma jabłko. Pierwotnie Jej suknia była prawdopodobnie w kolorze niebieskim, a płaszcz – purpurowym. Usadzony na kolanach Jezus miał natomiast zapewne purpurową tunikę (obecnie złota) i zielony płaszcz. Syn Boży lewą rączką podtrzymuje leżącą na kolanach księgę, a prawą podnosi w geście błogosławieństwa.
W swojej historii rzeźba wielokrotnie musiała opuszczać kościół w Bardzie. Działo się to wówczas, gdy sytuacja religijna lub polityczna w kraju oraz prowadzone działania zbrojne zagrażały jej bezpieczeństwu (wojny husyckie, reformacja, wojna trzydziestoletnia), a także po nieszczęśliwych zdarzeniach losowych, takich jak pożar miasta.
Dokument zezwalający na koronację Matki Bożej Bardzkiej opatrzony jest datą 3 listopada 1947 r., jednak sama uroczystość, której przewodniczył abp Bolesław Kominek, miała miejsce niemal dwie dekady później, 3 lipca 1966 r.

Sanktuarium

Bazylika Mniejsza z klasztorem, Fot. Norbert Kochanek/bardo.pl

Zdania dotyczące personaliów twórcy projektu architektonicznego wzniesionej w latach 1686–1704 barokowej, trzynawowej, emporowej świątyni, która powstała w miejscu kościołów „czeskiego” i „niemieckiego” są podzielone. Kroniki proboszcza Franciszka Millera wskazują na Michała Kleina, specjaliści w tej dziedzinie przypisują dzieło nieznanemu bliżej Włochowi Quadro.
W barokowym wnętrzu na szczególną uwagę zasługuje kilka elementów. Wykonany w 1715 r. przez Mikołaja Richtera unikatowy stół ofiarny tworzy monolit łączący mensę z retabulum. Jego zwieńczenie stanowi łaskami słynąca figura w oszklonej szafce i wyrzeźbione wyobrażenie Trójcy Świętej. Umieszczony w ołtarzu obraz Nawiedzenia Świętej Elżbiety przez Maryję wyszedł spod pędzla mistrza śląskiego baroku – Michaela Willmanna. Podczas przeprowadzonej na przełomie lat 70. i 80. XX w. renowacji usunięto z mensy przemalowania i uzupełniono złocenia.
Jednym z najstarszych elementów wyposażenia w bardzkim kościele jest czworoboczna, podwieszana ambona z 1698 r. Podtrzymywana jest przez anioły z kartuszem herbowym. Równie interesujące są organy Friedricha Eberharda z końca lat pięćdziesiatych XVIII w. z rokokową dekoracją snycerską Henryka Hartmana i marmurowa chrzcielnica z drewnianą przykrywą z 1825 r.
W dniu 2 września 2004 r. metropolita wrocławski Marian Gołębiewski podniósł kościół w Bardzie do godności sanktuarium, a 18 listopada 2008 r. – do godności bazyliki mniejszej. Ponadto Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej zostało włączone do Szlaku Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna.

Modlitwa

Matko Boża, Niepokalana Maryjo, nasza Pani…,Strażniczko Wiary Świętej. Wpatrzeni w Twoje cudowne oblicze, tu, na tym świętym miejscu pragniemy całym sercem wyrazić naszą wdzięczność za wszystkie łaski Boże, nam i innym udzielone przez Twoje, o Matko, orędownictwo. Maryjo, za przykładem naszych ojców i tylu pokoleń pielgrzymów, którzy Tobie powierzali swój los, i my ten akt wdzięczności chcemy złączyć ze słowami zawierzenia, które na tym cudownym miejscu całym sercem składamy. Maryjo, Strażniczko Wiary Świętej, Tobie, a przez Ciebie Jezusowi Chrystusowi naszemu Panu, zawierzamy i oddajemy nas samych i cały nasz los. Strzeż, o Matko, Kościoła Świętego wraz z jego Pasterzami. Strzeż naszą ojczyznę i rodziny nasze, by nigdy nie utraciły świętej wiary katolickiej. Strzeż każdego z nas, byśmy nigdy nie odstąpili od Twojego Syna Jezusa Chrystusa, od Ciebie Maryjo i Kościoła Świętego. Spraw, prosimy, Strażniczko Wiary Świętej, by życie nasze, naszych rodzin, a szczególnie młodego pokolenia, było świadectwem wiary, umiłowania wolności, prawdy, sprawiedliwości i postępowania drogą Bożych przykazań. Dopomóż nam Matko, nasza Pani …, Strażniczko Wiary Świętej, byśmy w tym zawierzeniu wytrwali.
Amen.

Zobacz także: Twardogóra – Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

W okolicy warto zobaczyć

Bardo

  • Kamienny most, którego początki datują się na XVI w.
  • Kamień Brygidy o wadze 9.5 tony to głaz narzutowy z czerwonego granitu skandynawskiego z wykutym prawdopodobnie w średniowieczu krzyżem. Kamień nazwano na cześć dziewczyny, która według podań miała na nim siadywać. Któregoś razu wracając z chrustem z lasu przysiadła na kamieniu i zasnęła. Niesiony tobołek związany sznurem tak pechowo ześliznął się z jej ramion, że udusił Brygidę.
  • Przełom bardzki to malowniczy odcinek Nysy Kłodzkiej charakteryzujący się licznymi zakolami i meandrami. Jest to idealne miejsce na spływy.

Kamieniec Ząbkowicki

  • Miejscowość, na którą składają się prawie same zabudowania klasztorne. Można tu zobaczyć gotycką bazylikę i zamek zaprojektowany przez Karla Schinkela charakteryzujący się wieżami wskazującymi kierunki świata. Powstał on na zamówienie Marianny Orańskiej – właścicielki tych ziem, która bardzo przyczyniła się do rozwoju okolicy.

Kłodzko

  • Późnogotycki kościół farny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny położony jest na obszarze dzisiejszego Starego Miasta. Jest to trzynawowa, kamienna budowla z siedmioprzęsłowymi emporami i trzema apsydami zakończonymi półośmiobocznie. Pierwsze zabudowania sakralne istniały tu już podobno w 1194 r. Obecny budynek wzniesiony z inicjatywy metropolity praskiego Arnoszta z Pardubic powstał w XV w., a prace wykończeniowe przeciągnęły się do połowy następnego stulecia. Swoją formą nawiązuje do praskiego gotyku.
  • Twierdza na Zamkowej Górze (zw. Forteczną Górą, 369 m n.p.m.) znajduje się w miejscu warownego grodu, który według kronik Kosmasa istniał już w 981 r. Z czasem zamieniony na wielokrotnie później przekształcany i odbudowywany zamek. Od końca lat 50. XV w. pełnił funkcje obronne. W miejscu rozebranego w 1769 r. zamku powstał donżon otoczony bastionami, redutami i fosami wewnętrznymi.
  • Pierwszy rynek powstał już w połowie XIII w. Później był kilkukrotnie przebudowywany.
  • Most na rzece Młynówka jest najstarszym tego typu kamiennym obiektem w Polsce i jednym ze starszych w Europie. Trudno jednak dokładnie określić czas jego powstania. Szacuje się z dużym prawdopodobieństwem, że mogły to być lata 80. XIII w. (wówczas był on jeszcze drewniany, a kamienny pojawił się pod koniec XIV stulecia). Jest to czteroprzęsłowa konstrukcja łukowa z kamienia łamanego ozdobiona sześcioma barokowymi figurami. Swoim wyglądem przywodzi na myśl praski Most Karola.

diecezja świdnicka, powiat ząbkowicki, gmina Bardo
Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
57-256 Bardo, Plac Wolności 5
tel. 74 817 14 21
adres mailowy: parbardo@wp.pl
strona: www.bardo.redemptor.pl
Msze Święte:
w niedziele i święta – 7.30, 9.30, 11.00, 18.00;
w dni powszednie – 7.00, 18.00
odpusty i uroczystości:
pierwsza sobota i niedziela lipca – rocznica koronacji figury;
15 sierpnia – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
8 września – Narodzenia Najświętszej Maryi Panny;
druga sobota października – dzień odpustu wynikający z tytułu bazyliki mniejszej.
kustosz: o. Mirosław Grakowicz CSsR

Tags:

Napisz komentarz