Wpisz aby wyszukać

Sanktuaria

Tłokowo – Sanktuarium Świętego Rocha

Udostępnij

Najlepszy opiekun

Mieszkańcy Tłokowa mogą cieszyć się opieką wyjątkowego patrona – Świętego Rocha. Jego biografia to świadectwo życia człowieka o wielkim sercu i niebywałej sile charakteru. Roch jako dziewiętnastolatek stracił rodziców, ale tragedia nie sprawiła, że się załamał. Przeciwnie, okazała się impulsem, by rozdać majątek ubogim i wyruszyć do Rzymu. We Włoszech napotkał nowe trudności – szalała tam wówczas epidemia dżumy. Roch opiekował się chorymi i dokonał w tym czasie kilku uzdrowień. Kiedy wracał do Francji, niestety sam zaraził się dżumą, dlatego skrył się w pobliskim lesie – nie chciał być zagrożeniem dla innych. Prawdopodobnie wówczas cudownie wyzdrowiał. Na granicy Francji wzięto go za włoskiego szpiega i osadzono. Zmarł nierozpoznany w więzieniu. Święty Roch nie zostawił w potrzebie ani Włochów, ani mieszkańców Tłokowa, gdy w XVIII w. i do nich dotarła zaraza. Również dziś wysłuchuje wszystkich, którzy szczerze proszą go o pomoc.

Najświętszy Sakrament

Wnętrze sanktuarium w Tłokowie, fot. Fundacja Revita Warmia

W sanktuarium Świętego Rocha wierni otaczają szczególną czcią Najświętszy Sakrament. Kult ten bierze swój początek w wydarzeniach, o których dowiadujemy się z legendy. Głosi ona, że w 1652 r. pasterze znaleźli w lesie puszkę (naczynie liturgiczne) z Najświętszym Sakramentem. Epizod ten stał się impulsem do wybudowania kaplicy i został upamiętniony na kamiennym reliefie w cokole krzyża znajdującego się na przykościelnym cmentarzu. W latach 1708–11 panowała na tych terenach epidemia dżumy, a kiedy zaraza ustąpiła, mieszkańcy zaczęli czcić Świętego Rocha, wierząc, że to za jego przyczyną wielu ludzi ocalało z choroby. Rzesze wiernych zaczęły przybywać do Tłokowa, dziękując Świętemu za uzdrowienie i ratunek. Jego kult przetrwał do dziś i przejawia się w corocznej pielgrzymce Jezioran, którzy podążają do Tłokowa 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Matki Bożej. Dzień później wierni uroczyście obchodzą odpust Świętego Rocha. Są to jedyne dni w roku, kiedy świątynia jest otwarta.

Sanktuarium

Sanktuarium Świętego Rocha w Tłokowie, fot. Fundacja Revita Warmia

Kaplicę, która wzniesiono w miejscu niezwykłych wydarzeń, na terenie położonym między Tłokowem a Kramarzewem, rozbudowano trzy lata później, w 1665 r. Po epidemii dżumy ta niewielka budowla stała się największym sanktuarium Świętego Rocha na Warmii. W 1750 r. została przebudowana w stylu barokowym i powiększona o wieżę. Konsekrował ją bp Ignacy Krasicki 20 września 1790 r. W 1866 r. znów ją rozbudowano, dostawiając nawę przykrytą stropem. Zakrystia otrzymała sklepienie krzyżowe.
We wnętrzu świątyni znajduje się rokokowy ołtarz główny wykonany w warsztacie rzeźbiarskim Chrystiana Bernarda Schmidta z Reszla. Umieszczono w nim obraz Świętego Rocha znajdującego się na obłoku. Świętemu towarzyszy anioł, który podtrzymuje napis: Eris in Peste patronus (Będziesz patronem zarazy). Ołtarze boczne wyposażono w obrazy Świętego Jana Chrzciciela oraz Jezusa Ukrzyżowanego. W świątyni zachowało się wiele cennych zabytków, wśród których warto wymienić chór muzyczny z końca XVIII w., klasycystyczną ambonę, granitową kropielnicę, barokowy krucyfiks, dwa rokokowe ołtarzowe krzyże, a także tablicę upamiętniającą konsekrację kościoła w 1790 r. Szczególnie jednak warto zwrócić uwagę na piękną, choć zniszczoną, figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem, zawieszoną na bocznej ścianie. Istnieje prawdopodobieństwo, że żołnierze Armii Czerwonej użyli jej jako tarczy strzelniczej. W 2008 r. środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umożliwiły przeprowadzenie generalnego remontu obiektu, przez co nadal może służyć jako miejsce sanktuaryjne.

Modlitwa

Boże, Tobie przynosi chwałę sława świętych, bo Ty dajesz zbawienną skuteczność modlitwom tych, którzy polecają się ich wstawiennictwu. Wspominając zasługi Świętego Rocha, który przecierpiał zaraźliwą chorobę, pokornie prosimy, aby lud Twój za jego przyczyną zawsze był wolny od zarazy i wiernie służył Twojemu Imieniu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zobacz także: Rzeszów – Słocina – Sanktuarium Świętego Rocha

W okolicy warto zobaczyć

  • W okolicy znajduje się kilka jezior. Największe z nich to Luterskie z ośrodkiem wypoczynkowym w miejscowości Lutry.
  • W rejonie wioski Ustnik, w rozlewiskach rzeki Symsarny znajduje się rezerwat dzikiego ptactwa o powierzchni 32 hektarów. Stanowi miejsce lęgowe i wypoczynkowe dla ok. 50 gatunków ptaków, takich jak: perkoz zausznik, bekas dubelt, biegus mały i rycyk.

Tłokowo

Widok na gotycki kościół pw. Jana Chrzciciela w Tłokowie, fot. UM w Jezioranach
  • Gotycki kościół pw. Świętego Jana Chrzciciela zbudowano w latach 1370–90, a przebudowano w 1500 r. W 1702 r. rodzina Stanisławskich ufundowała pięknie zdobiony ołtarz główny, w którym widnieje obraz Świętego Jana Chrzciciela. Na uwagę zasługują ołtarze boczne: lewy – późnorenesansowy, który wyposażono w gotyckie rzeźby z XV i XVI w. oraz prawy – barokowy, pozłacany. We wnętrzu zachowały się także inne zabytki, m.in. późnorenesansowa, bogato zdobiona ambona.
  • Z Jeziorem Pierścień, zwanym też Tłokowskim, wiąże się legenda o zatopionym orszaku weselnym. Wszyscy goście zginęli pod lodem jeziora (niemiecka nazwa jeziora oznacza obrączki). Jezioro jest doskonałym miejscem rekreacyjnym. Można tu skorzystać z kąpieliska i obszernego zaplecza gastronomicznego.

Jeziorany

  • Gotycki kościół pw. Świętego Bartłomieja wybudowany w 1390 r. posiada wieżę dobudowaną na początku XX w. oraz cenną kołatkę, która jest unikatowym okazem sztuki odlewniczej. Świątynia posiada układ halowy, trzynawowy, bez chóru, wzorowany na kościele pw. Świętego Jana w Ornecie. W 1912 r. rozbudowano korpus, dodano dwa przęsła wschodnie, a wieżę nadbudowano o dwie kondygnacje. W barokowym wnętrzu warto przyjrzeć się ołtarzowi głównemu, który pochodzi z warsztatu Jana Chryzostoma Schmidta z Reszla. Jego konsekracji dokonał 16 października 1752 r. bp Adam Stanisław Grabowski. Budynek kościoła i boczne ołtarze zostały poddane konserwacji w latach 2005–10.
  • Rynek, który posiada oryginalny układ. Niegdyś był rzadko występującym tzw. rynkiem przelotowym. W miejscu obecnego skweru z pomnikiem znajdował się budynek ratusza.

Radostowo

  • Gotycki kościół pw. Świętego Jerzego został zbudowany z cegły w XVI w., a w XVIII w. dobudowano do niego drewnianą wieżę. We wnętrzu można obejrzeć ołtarz główny z 1769 r. z malowidłem przedstawiającym Świętego Jerzego oraz rzeźbami wyobrażającymi Wiarę i Nadzieję. Warte uwagi są również rokokowe ołtarze boczne datowane na ok. 1783 r. W lewym znajdują się obrazy Świętej Anny i Ukrzyżowanie oraz rzeźby aniołków. W prawym umieszczony jest tryptyk z ok. 1600 r. Ambonę z 1752 r. zdobią rzeźby Chrystusa i ewangelistów. Świątynia posiada też zabytkową chrzcielnicę z 1762 r. oraz organy z 1770 r. Pozostałe zabytki to świeczniki procesyjne zaopatrzone w główki aniołów, grupa pasyjna umieszczona na belce tęczowej z 1741 r., w której skład wchodzą gotycki krucyfiks z XV w. i wczesnobarokowe figury Maryi oraz Świętego Jana. Przy zachodniej fasadzie świątyni zachowały się także interesujące malowidła z przełomu XV i XVI w.

Ustnik

  • Dwa dwory pochodzące z XIX w. i początku XX w. z pozostałościami parków to majątek, który w XVII w. znajdował się w posiadaniu rodu von der Damerau Dambrowskich, a w XVIII w. – rodu von Troschke. W końcu XIX w. przejęła go rodzina Kahsnitzów. Na początku XX w. w głębi podwórza wzniesiono drugi dwór, który jest większym, dwukondygnacyjnym budynkiem. W elewacji frontowej widoczny jest wieloboczny ryzalit o spiczastym daszku. Dwór obecnie jest zamieszkany.

archidiecezja warmińska, powiat olsztyński, gmina Jeziorany
Parafia pw. Świętego Bartłomieja
11-320 Jeziorany, ul. Plac Kościelny 2
tel. 89 718 10 18
adres e-mail: sttan@onet.eu
strona: www.parafia-jeziorany.vot.pl
Msze Święte:
w niedziele i święta – 8.00, 11.00, 12.30 (poza okresem wakacyjnym), 18.00;
w dni powszednie – 7.00, 18.00 (zimą – 7.00, 17.00);
odpusty i uroczystości:
16 sierpnia – Świętego Rocha
kustosz: ks. Stanisław Jasiński

Tags:

Zobacz również

Napisz komentarz