Wpisz aby wyszukać

Dla dzieci

Pierwsze piątki miesiąca dla dzieci

Udostępnij

Dlaczego tak ważne jest odmawianie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca?

Pan Jezus ze względu na swoją wielką miłość pragnie zbawienia każdego człowieka, dlatego objawiając się Świętej Małgorzacie Marii Alacoque, powiedział, że wszyscy, którzy będą praktykowali nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca, nie umrą w niełasce i bez sakramentów świętych. „To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w czasach ostatecznych” – powiedział Jezus do Świętej.
Przystępując przez dziewięć kolejnych piątków miesiąca do spowiedzi i Komunii Świętej, wynagradzamy Bogu za Jego wielką, a jednocześnie wzgardzoną przez wielu miłość do nas, do wszystkich żyjących.

W jaki sposób powinno się odmawiać dziewięć pierwszych piątków miesiąca?

W pierwszy piątek miesiąca bądź kilka dni wcześniej należy udać się do spowiedzi świętej, a następnie podczas pierwszopiątkowej Mszy Świętej godnie przystąpić do sakramentu Komunii Świętej. Komunia powinna być wtedy przyjęta w intencji wynagradzania Panu Bogu za grzechy ludzi. Po Eucharystii należy odmówić modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa: Litanię do Najświętszego Serca Jezusa, Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, modlitwy przebłagalne do Boskiego Serca, które adorują Najświętszy Sakrament itp. Ważne jest również staranie się, aby udoskonalać swoje życie i nie popełniać tych samych grzechów.
Jeśli ktoś z powodu swojego zaniedbania lub choroby opuści jeden z pierwszych piątków miesiąca, wówczas musi rozpocząć od nowa jego odmawianie.

Obietnice Pana Jezusa związane z obchodzeniem pierwszych piątków miesiąca:

1. Dam im łaski potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu
moim.
11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce ani bez sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca

Zobacz więcej 

Tags:

Napisz komentarz