Wpisz aby wyszukać

Dla dzieci

Krótka historia nabożeństwa pięciu sobót miesiąca

Udostępnij

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca związane jest z objawieniami Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku, w czasie których Matka Przenajświętsza ukazywała się trojgu małych pastuszków: 7-letniej Hiacyncie, 9-letniemu Franciszkowi i 10-letniej Łucji. Miała im do przekazania ważne informacje dla świata i ludzi. Prosiła przede wszystkim o modlitwę różańcową za grzeszników, nawoływała, by ludzie nie grzeszyli, nie obrażali Boga, ale nawracali się, gdyż On jest miłosierny. Podczas objawień Piękna Pani, bo tak nazwały Maryję dzieci, zwróciła szczególną uwagę, aby rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, a także aby poświęcić Rosję Jej Niepokalanemu Sercu. Prosiła też o Komunię Świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca.

W 1925 roku Piękna Pani ponownie ukazała się siostrze Łucji, którą poprosiła, aby powiedziała wszystkim ludziom o konieczności odmawiania nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Napominała:

„Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć. W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi towarzyszyć Mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Pięć lat później Łucja rozmawiała z Panem Jezusem w kaplicy, który przypomniał, że jest pięć bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Należą do nich:
• bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu;
• przeciwko Jej Dziewictwu;
• przeciwko Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje Ją wyłącznie za matkę człowieka;
• bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie i publicznie zaszczepić w sercach dzieci wzgardę;
• obojętność, a nawet nienawiść do Matki Boga;
• bluźnierstwa tych, którzy znieważają Ją w świętych wizerunkach.

Istota nabożeństwa

Maryja pragnie, aby jak najwięcej osób nawróciło się, dlatego prosi, aby każdy z nas poprzez odprawianie pięciu pierwszych sobót miesiąca wynagrodził Maryi i Jezusowi za wszystkie grzechy każdego z nas. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Matkę Przenajświętszą i Jezusa Chrystusa za popełnione przewinienia i grzechy. Jest to też jedna z form pomocy grzesznikom, jaką przekazała wszystkim Matka Boża.
I choć Maryja objawiła się pastuszkom 100 lat temu, to prośba Jej, aby modlić się do Jej Niepokalanego Serca, jest cały czas aktualna. Każdy z nas może spełnić prośbę Pięknej Pani i nie tylko przychodzić do Kościoła w pierwsze soboty miesiąca, lecz także namawiać swoich kolegów i swoje koleżanki, aby również włączyli się w to nabożeństwo.

Zobacz więcej

 

Tags:

Zobacz również

Napisz komentarz