Wpisz aby wyszukać

Modlitwa na każdy dzień

O piękną miłość

Udostępnij

Piękno jest tym, co najbardziej widoczne, miłość jest tym, co najbardziej ukryte. Lecz miłość staje się widoczna w ofierze, a nawet nigdy i nic nie jest tak widoczne jak ona wtedy.
Maryjo, nie wiemy, jak wyglądałaś, choć przyjmujemy powszechnie, że byłaś piękna. Wiemy na pewno, że kochałaś pięknie, bezinteresownie, ofiarnie. W ten sposób kochałaś swoich bliskich od nawiedzenia Elżbiety do godów w Kanie. W ten sposób kochałaś swego Boga i Syna, Dawcę Twej pięknej miłości. Kochałaś w ten sposób od Nazaretu i Betlejem aż po Krzyż, po Golgotę.
Matko Pięknej Miłości, naucz nas pięknie kochać! Matko bezinteresownego daru, wprowadź nas w swoją ofiarę przez Twoje wielkoduszne fiat. Amen.

Zobacz więcej

Tags:

Napisz komentarz