Wpisz aby wyszukać

Modlitwa na każdy dzień

Litania do Matki Bożej w intencji misjonarzy

Udostępnij

Kyrie, eleison. – Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,

Święta Maryjo, która przez zgodę na przyjęcie Słowa Bożego dałaś Boga ludziom,
Święta Maryjo, która nosiłaś Boga w łonie swoim, aby spełniła się odwieczna Wola Najwyższego,
Święta Maryjo, która Dziecię porodziłaś – Wcielonego Boga, aby ludzi nauczał żyć i cierpieć,
Święta Maryjo, któraś Jezusa do świątyni niosła, aby Go Bogu Ojcu ofiarować,
Święta Maryjo, która w trwodze i boleści szukałaś Dziecka w czasie pielgrzymki,
Święta Maryjo, która całe życie troszczyłaś się o Słowo Boże – Syna Twego, ofiarowując Go ludziom,
Święta Maryjo, którą Jezus dał za Matkę umiłowanemu uczniowi, a przez to każdemu człowiekowi,
Święta Maryjo, która ludzi umiłowałaś i nieustannie orędujesz za nimi u Boga,
Święta Maryjo, którą ludzie gorąco ukochali i nieustanną cześć Ci oddają,
Święta Maryjo, która ludziom nieustannie służysz tak za swego życia ziemskiego, jak i w królestwie Bożym,
Święta Maryjo, którą naśladując, wielu ludzi poświęciło swoje życie Bogu, aby Mu wiernie służyć aż do śmierci,
Święta Maryjo, którą naśladując wielu poświęciło się ofiarnej pracy dla ludzi, aby przez służbę bliźnim uczyć ich miłowania Boga,
Święta Maryjo, w którą wielu ludzi zapatrzonych wyrzekło się wszystkiego, aby po całej ziemi głosić Słowo Boże,
Święta Maryjo, której wspomożenia i orędownictwa u Pana misjonarze nieustannie potrzebują i o nie proszą,
Święta Maryjo, której chwałę i miłość matczyną wszczepiają w serca wszystkich ludzi,
Święta Maryjo, której matczynej opieki i pomocy często w godzinach trudów, niepowodzeń i załamań pragną i potrzebują,
Święta Maryjo, dzięki której przez swoją pracę dla Pana misjonarze rozszerzają Kościół Boży na całą ziemię,
Święta Maryjo, w którą wpatrzeni chętnie znoszą samotność, niepewność, niezrozumienie, ryzyko utraty życia i wszelkie trudy, pracując dla Chrystusa,
Święta Maryjo, w której macierzyńską opiekę oddają ludy, dla nich pracując,
Święta Maryjo, której matczynemu sercu powierzają każdego człowieka, abyś go prowadziła przez życie do królestwa Syna Swego,
Święta Maryjo, z którą każdy misjonarz czuwa nad życiem Kościoła w swojej placówce,
Święta Maryjo, która wspierasz ich swoją nieustanną pomocą,
Święta Maryjo, któraś ich umiłowała, – błogosław im i módl się za nimi.
Maryjo, – prowadź ich.
Maryjo, – wspomagaj swych misjonarzy!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przebacz nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

Zobacz więcej

 

Tags:

Napisz komentarz