Wpisz aby wyszukać

Modlitwa na każdy dzień

Modlitwa o zgodę w miejscu pracy

Udostępnij

Maryjo, Ty wiesz, z jakim niepokojem chodzę do mojej pracy. Sytuacja materialna nie pozwala mi zrezygnować z zajęcia, jakie wykonuję, ale jednocześnie widzę, jak ono na mnie wpływa i ile mnie kosztuje w wymiarze psychicznym i duchowym. Pracuję wśród ludzi, którzy skoncentrowani są na zysku i bezwzględnie dążą do osiągnięcia sukcesu życiowego. Każdego niemal dnia obserwuję, jak w niezdrowy sposób rywalizują ze sobą, zabiegają o względy przełożonych, niekiedy uciekając się do donosicielstwa i dawania fałszywego świadectwa o pozostałych. Ich postawa jest dla mnie niezwykle przykra, a jednocześnie niezrozumiała. Szukając w miejscu pracy ludzi, na których mógłbym się otworzyć, jednocześnie nie chcę wejść w koła maszyny korporacyjnej, w jakiej muszę funkcjonować. Tak bardzo boję się, że sytuacja, w jakiej się znalazłem, zmusi mnie do ustępstw kosztem własnych wartości i przekonań.
Proszę Cię, Maryjo, o siłę wewnętrzną, bym nie rezygnował z tego, co dla mnie najważniejsze w sensie duchowym i moralnym, w imię zysku i awansu zawodowego. Błagam Cię o zgodę w miejscu mojej pracy, aby moi koledzy i koleżanki byli dla siebie bliźnimi, a nie kierowali się łacińską sentencją „Homo homini lupus”. Przypominam sobie słowa piosenki Edwarda Stachury: „Człowiek człowiekowi wilkiem/ Lecz ty się nie daj zwilczyć/ Człowiek człowiekowi bliźnim/ Z bliźnim się możesz zabliźnić”. Proszę Cię, Maryjo, aby korporacja, w której się znajduję, bazowała na prawdziwej współpracy uczciwych i zaangażowanych ludzi, gotowych nieść sobie wzajemną pomoc i służyć wsparciem, a nie kierujących się jedynie mglistym widmem zysku i awansu. Niech zasady wiary i katolickiej nauki społecznej będą fundamentami naszych działań. Amen.

Zobacz więcej

 

Tags:

Napisz komentarz